Connect with us

Aktuality

Medzi školami v Piešťanoch dopadla v rebríčku INEKO najlepšie ZŠ Brezová

Published

on

INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy hodnotí od roku 2012 slovenské základné a stredné školy na základe viacerých kritérií. Údaje potrebné na hodnotenie mu poskytujú Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ústav informácií a prognóz školstva, Štátna školská inšpekcia, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a spoločnosť EXAM. Spomedzi piešťanských škôl sa najlepšie umiestnila Základná škola Brezová, ktorá sa podľa vybratých kritérií umiestnila na 4. mieste v Trnavskom samosprávnom kraji, spomedzi všetkých základných škôl na Slovensku skončila na 58. mieste.

Brezová

Spomedzi základných škol v Piešťanoch dopadla najlepšie ZŠ Brezová, ktorá získala v hodnotiacich ukazovateľoch 7,7 bodov. Na druhom mieste bola ZŠ Mojmírova s 6,5 bodmi, tretia skončila Cirkevná ZŠ svätej Márie Goretti so 6,3 bodmi a štvrtá bola so 6,1 bodmi Holubyho. Základné školy F.E. Scherrera a M.R. Štefánika v rebríčku neboli hodnotené, pretože vzorka žiakov i metodických kritérií nebola dostatočná a výsledné hodnotenie je tak menej výpovedné.porovnanie

Hlavným cieľom inštitútu INEKO je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. Veríme, že lepšia informovanosť prispeje k efektívnejšej súťaži medzi jednotlivými školami, čo v konečnom dôsledku zvýši ich kvalitu. V hodnotení sa odráža 43 ukazovateľov, ktoré opisujú podmienky na školách. Niektoré z nich sa týkajú iba základných škôl, iné stredných škôl, ďalšie všetkých škôl. Do hodnotenia sa počíta napríklad testovanie v 5. ročníku, testovanie v 9. ročníku, pričom za posledné 4 roky musí byť testovaných z matematiky a slovenského jazyka aspoň 80 žiakov. K ďalším kritériám patria mimoriadne výsledky, úspechy na rôznych súťažiach, ale aj výsledky inšpekcií a finančné zdroje školy.

Advertisement
Hello GPT

Rebríčky komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale informujú o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom. Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl.

-lt/Zdroj a grafika: INEKO/Foto: archív-

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články