Rodičia detí, ktoré navštevujú Základnú školu na Holubyho ulici, kde pred časom došlo k rekonštrukcii podláh, sa sťažovali, že v triedach pavilónu druhého stupňa cítiť zápach a chemických látok a deti prichádzajú aj domov s napáchnutým oblečením. Hoci podľa merania hygienikov nebola v ovzduší prekročená najvyššia prípustná hodnota pre organické látky, škola žiakov dočasne presťahovala do iných budov. Keďže doba na možnú reklamáciu už uplynula, po viacerých rokovaniach sa nakoniec kompetentní dohodli, že mesto uhradí výmenu podlovej krytiny zo svojho rozpočtu. Zmluvu s firmou, ktorá práce bude vykonávať podpísalo v druhej polovici júla. Trvať by mali asi tri týždne a ak sa nestane niečo neočakávané, deti tak začnú nový školský rok už vo svojich triedach.

IMG_3088_resize„Práce bude počas nasledujúcich troch týždňov vykonávať firma AGS spol. s.r.o. z Prievidze, ktorá v prieskume trhu predložila najlacnejšiu ponuku. Za cenu 19 259, 81 eura strhne a odstráni pôvodné linoleum v desiatich triedach a podklad vybrúsi až na betónový povrch. Na takto očistený povrch robotníci nanesú stierku a položia novú PVC krytinu,“ uviedla v článku na stránke www.piestany.sk hovorkyňa Eva Bereczová.

V cene sú podľa nej zahrnuté aj ďalšie náklady – zriadenie staveniska, doprava a skladovanie strojov, či montážneho materiálu, odvoz a poplatok za skládku stavebnej sute… Zhotoviteľ poskytne na stavbu  záručnú dobu v dĺžke 5 rokov. Firmu mesto vyberalo prieskumom trhu z trochu uchádzačov: BS STAVMONT, s.r.o., Hlavná 248, 951 35 Veľké Zálužie,  HITECO TEAM, a.s., Továrenská 10, 811 09 Bratislava a AGS spol. s r.o., Priemyselná 14, 971 01 Prievidza. Víťazom sa stala posledne menovaná, pretože predložila ponuku s najnižšou cenou. „Zmluva bola s úspešným uchádzačom podpísaná dňa 21.7.2016,“ doplnila hovorkyňa.

-red-, Zdroj: www.piestany.sk, ilustr. foto: L. Turňa

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972