V utorok 4. augusta sa môžete zapojiť aj vy do tvorby Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Piešťany na roky 2015 –2025“. Konktrétne môžete pomôcť pri spracovaní SWOT analýzy definujúcej silné a slabé stránky mesta Piešťany, ako aj externé príležitosti a ohrozenia, ktoré budú vplývať na ďalší rozvoj mesta. Pracovné stretnutie organizuje Mesto Piešťany a spoločnosť Centire, ktorá vyhrala zákazku na spracovanie PHSR.

balonova-megafiesta-18[1]„Pre spoznanie a pochopenie špecifík mesta je mimoriadne dôležité spoznať názory miestnych aktérov. V úvodnej fáze tvorby PHSR na roky 2015 – 2025 považujeme organizáciu workshopu za najadekvátnejšiu formu získania názorov, pomocou ktorých dokážeme porovnať často rozdielne vnímanie rozvojových potrieb mesta miestnymi aktérmi,“ informovala radnica v pozvánke zverejnenej na webovej stránke mesta.

Workshop má byť zameraný na tvorbu SWOT analýzy, teda na  identifikáciu silných a slabých stránok mesta Piešťany ako aj externých príležitostí a ohrození, ktoré budú vplývať na ďalší rozvoj mesta.

Skupina expertov zodpovedných za prípravu dokumentu PHSR pozýva všetkých, ktorý sa chcú k tejto problematike vyjadriť v utorok 4. augusta 2015 od 16:00 hod. do 18:00 hod.
do Mestskej knižnice na Školskej ulici.
Program pracovného stretnutia:
16:00 – 16:30 Úvod k východiskám PHSR a procesu tvorby dokumentu
16:30 – 17:00 Zhrnutie informácií – analytická časť dokumentu – výsledky hĺbkových rozhovorov
17:00 – 17:50 Práca na SWOT analýze – identifikácia silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození
17:50 – 18:00 Záver.

Spoločnosť Centire, spracovateľ PHSR, pôsobí podľa jej webovej stránky v oblasti poradenských služieb 20 rokov. Zameriava sa na manažérske a grantové poradenstvo, inovácie a medzinárodnú spoluprácu, prípravu strategických materiálov, IT riešenia i účtovné služby.

-inf-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972