Connect with us

Aktuality

Septembrové zasadnutie TTSK aj o počtoch tried

Published

on

TTSK

V Trnave sa dnes, teda v stredu 7. septembra, o 13-tej hodine uskutoční zasadnutie zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Schvaľovať sa bude počet tried na ďalší školský rok, upravia sa a doplnia uznesenia a ocenia významné osobnosti kraja. Na záver budú prednesené aj aktuálne informácie.

Pre Piešťany je z tohto programu zaujímavé určenie a schválenie počtu tried prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok, ktorý sa začne približne o 12 mesiacov, ale prijímacie pohovory na tieto stredné školy budú samozrejme prebiehať už na jar. Gymnázium Pierra de Coubertina si udržalo požadované 3 triedy a jednu bilinguálnu, SPŠ elektrotechnická a Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera majú zhodne navrhované požadované 4 triedy, avšak SOŠ záhradnícka bude môcť otvoriť len jednu triedu, aj keď žiadala o dve, avšak v tomto školskom roku sa na nej zapísalo len 19 študentov. SOŠ technická žiadala 3 triedy, ale v návrhu sú len 2, a SOŠ obchodu a služieb žiadala 5 tried, ale taktiež jej návrh kráti počet na 4 triedy. Čo sa týka cirkevného Gymnázia sv. Michala Archanjela, tak tu požiadavka jednej triedy je v návrhu anulovaná, keďže nie sú ani v tomto roku žiadni žiaci na tejto škole.

Pri oceňovaní najvýznamnejších osobností sa medzi ocenenými objaví aj osobnosť z nášho najbližšieho regiónu – športovec a športový funkcionár RSDr. Anton Javorka, ktorý je navrhnutý na udelenie Ceny TTSK.

V bloku informácií sa objaví aj informácia o pripravovaných projektoch, kde sa vo výhľade rokov 2017 – 2020 nachádza v sekcii IROPu aj rekonštrukcia spodnej časti Krajinského mostu, úseku cesty na Havran ale aj vybudovanie cyklotrasy Piešťany – Vrbové.

Celý program:

1. Kontrola plnenia uznesení z 18. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja
2. Plán činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na obdobie október 2016 – marec 2017
3. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 40/2016 o zrušení Školskej jedálne, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda ako súčasť  Strednej zdravotníckej školy – Egészségügyi Középiskola, Športová ul. 349/34, Dunajská Streda – Dunaszerdahely
4. Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 41/2016 na určovanie poctu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku  2017/2018
5. Vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod chodníkmi v k.ú. Sap
6. Návrh na zmenu Uznesenia č. 301/2016/18 Zastupiteľstva TTSK zo dna 20.7.2016 (upresnenie na základe aktuálneho skutkového stavu)
7. Návrh na odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK
8. Dodatok č. 2 k smernici riadenia Úradu TTSK c. 10/2007 – Poriadok odmeňovania zamestnancov Trnavského samosprávneho kraja
9. Návrh na schválenie dohody: „Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika“ a návrh na spolufinancovanie projektu „Poznejte přírodní a kulturní dedictví příhraničního regionu v poldru Soutok a podél řeky Moravy“ v rámci programu  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
10. Oceňovanie najvýznamnejších osobností a kolektívov TTSK
11. Informácie
a) Informácia o úprave rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja na rok 2016 č. 2/2016
b) Informácia o čerpaní rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja k 30.6.2016
c) Informácia o celkovej sume dlhu Trnavského samosprávneho kraja k 30.6.2016
d) Informácia o daňových príjmoch TTSK za január – august 2016
e) Informácia k pripravovaným projektom v rámci Sekcie regionálneho rozvoja
f) Informácia o nákupe techniky pre Správu a údržbu ciest TTSK
g) Informácia o príprave stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja na školský rok 2016/2017
h) Informácia – Analýza súčasného stavu činnosti regionálnych rozvojových agentúr v Trnavskom samosprávnom kraji
i) Informácia o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
j) Informácia – Zrealizované a pripravované prezentácie Trnavského samosprávneho kraja v rámci činnosti sekcie regionálneho rozvoja
k) Informácia o projektových zámeroch a projektoch OvZP TTSK  a Úradu TTSK (ku dňu 15.08.2016)
l) Informácia – významné spoločenské podujatia za obdobie od mája 2016 do novembra 2016
12. Rôzne
a) Návrh Dohody o partnerstve a vzájomnej spolupráci medzi Regiónom Kréta a Trnavským samosprávnym krajom
b) Návrh Memoranda o vzájomnej spolupráci medzi Vládou Leningradskej oblasti Ruskej federácie a Trnavským samosprávnym krajom
13. Interpelácie

Ak by ktokoľvek mal záujem získať bližšie informácie k týmto bodom,  tak som k dispozícii na jozef.drahovsky@seznam.cz, alebo 0904 975 140.

-Jozef Drahovský-, ilustr. foto: archív

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články