Iniciatíva Spoločne pre Piešťany pozýva všetkých aktívnych seniorov, aby sa zapojili do Seniorského parlamentu, ktorý by mal pracovať najmä ako poradný orgán pre najväčší klub poslancov Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch. Ustanovujúca schôdza sa koná vo štvrtok 16. apríla v reštaurácii Semafor. Ak Vás zaujíma verejný život, máte nápady a chuť, zapojte sa…

Semafor-11-.11.2014-036

Prípravný výbor

Seniorského parlamentu /SP/ v Piešťanoch

 POZVÁNKA

Vážená pani, vážený pán, 

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany Vás pozýva na ustanovujúce  zasadnutie Seniorského parlamentu v Piešťanoch, ktoré sa koná

dňa 16.apríla 2015 o 15,30 hodine

v reštaurácii SEMAFOR

ulica A. Hlinku 54/53, Piešťany

Iniciatíva Spoločne pre Piešťany  zvoláva  ustanovujúce zasadnutie Seniorského parlamentu, pretože si je vedomá, že rozhodovanie o závažných otázkach nášho mesta sa nemôže zúžiť na 21 poslancov Mestského zastupiteľstva. Naše mesto  potrebuje  širšiu občiansku spoločnosť. Preto pozývame Vás, občanov mesta starších ako 60 rokov, aby ste nám, poslancom, poradili a podeli sa o Vaše životné skúsenosti. Naše mesto patrí nám všetkým, mladým, strednej generácii i Vám, seniorom.

Návrh programu.

Prezentácia účastníkov začína o 15,30 hodine

 1. Otvorenie rokovania a schválenie programu rokovania
 2. Voľba mandátovej, návrhovej, volebnej a  komisie verejným hlasovaním
 3. Úvodný prejav pani  poslankyne Ing. Zity Brunckovej
 4. Informácia mandátovej komisie
 5. Schválenie Štatútu SP –  pripomienky a verejné hlasovanie
 6. Schválenie Rokovacieho a volebného poriadku – pripomienky a verejné hlasovanie
 7. Informácia volebnej komisie o spôsobe volieb Seniorského parlamentu
 8. 30 min prestávka –  tajná voľba Seniorského parlamentu
 9. Vyhlásenie výsledku volieb
 10. Schválenie návrhu uznesenia SP
 11. Zakončenie rokovania

Budeme vďační za prijatie nášho pozvania.

 Prípravný výbor Iniciatívy Spoločne pre Piešťany

Poslankyňa Ing. Zita Bruncková     Poslanec Michal Fiala    poslanec Tomáš Hudcovič        Marián Bucko

PR

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972