Vo štvrtok 24. septembra 2020 sa vo veľkej sále Kúpeľnej dvorany slávnostným imatrikulačným ceremoniálom otvoril prvý ročník Univerzity tretieho veku v Piešťanoch. Do prvého ročníka je prihlásených 46 seniorov, ktorých čaká 14 prednášok vysokoškolských pedagógov a ďalších osobností.

„Aj v tomto roku sa brány vysokých škôl na Slovensku otvárajú tým, ktorí sa chcú vzdelávať bez ohľadu na svoj vek, bez toho, že by ich k tomu nútil ich profesionálny rast, čisto zo záujmu o vybraný vedný odbor. Chcú sa stretávať so svojimi rovesníkmi, vymieňať si poznatky a skúsenosti a kvalitne vyplniť svoj voľný čas,“ povedala na úvod Janka Chládecká, manažérka Univerzity tretieho veku a celoživotného vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Témy prednášok, ktoré v prvom ročníku Univerzity tretieho veku absolvujú študenti z Piešťan a okolia, sú napríklad zásady prvej pomoci, spotrebiteľ v kontexte ochrany životného prostredia, konflikty a ich zvládanie, destinácie cestovného ruchu.

„Veríme, že aj napriek súčasnej situácií a množstve opatrení spoločne 1. ročník Univerzity tretieho veku v Piešťanoch nielen otvoríme, ale aj zmysluplne zvládneme a úspešne ukončíme,“ dodala na záver Janka Chládecká.

O vytvorenie študijnej skupiny sa v Piešťanoch pričinila Jarmila Staneková, výkonná riaditeľka občianskeho združenia AkSen – aktívny senior, na pôde ktorého bude štúdium prebiehať.

Primátor Piešťan Peter Jančovič a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísali memorandum, ktorého cieľom je aj spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania začiatkom júla.

Zdroj: piestany.sk Foto: Martin Ričány

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972