Seniori sa pýtali kandidátov na to, čo ich trápi. Kto a ako im odpovedal?

Seniori sa pýtali kandidátov na to, čo ich trápi. Kto a ako im odpovedal?

29. októbra 2018 Off Od PNky.sk

V Piešťanoch je približne 7,5 tisíca ľudí v dôchodkovom veku. Mnohí z nich sú aktívni v rôznych združeniach a zoskupeniach. Jedným z nich je Seniorský parlament, ktorý vznikol v roku 2015. Seniorov trápia rôzne veci a chcú vedieť ako by ich problémy riešili primátorskí kandidáti. Riadiaci výbor parlamentu pripravil otázky so špecifikáciou rozsahu odpovedí, ktoré poslal všetkým kandidátom a na vyjadrenie im dal mesiac. Doručené odpovede zverejnil vo svojej informačnej vitríne na Poštovej ulici. Odpovede v stanovenom termíne nedodali Zuzana Svrčeková, Martin Valo a Pavol Vermeš. Doručenie otázok potvrdili všetci kandidáti.

Otázky:

1. Piešťany nutne potrebujú nový dom dôchodcov. Budete tento problém riešiť ?
2. Piešťany potrebujú novú nemocnicu. Aká je Vaša predstava riešenia ?
3. V Piešťanoch žije približne 7500 dôchodcov. Aký je Váš názor na možnosť zaviesť v rámci mesta systém zvýhodneného poskytovania služieb seniorom? (mestská doprava, kúpaliská, kultúrne zariadenia a pod.)
4. SP urobil pasportizáciu nevyužitých a rozostavaných budov v Piešťanoch. Zoznam má vedenie mesta. Budete tento problém riešiť?
5. Primátor R. Cicutto napríklad podpísal Zmluvu o prenájme Zimného štadióna platnú do 31.12.2034. Občania vyjadrujú pochybnosti o výhodnosti tejto zmluvy pre mesto. Aký je Váš názor na prehodnotenie tejto a ďalších zmlúv uzavretých mestom?
6. Ako si predstavujete organizovať vzájomnú komunikáciu a informovanosť medzi vedením mesta a občanmi?
7. Podľa informácií z verejných zdrojov sa domnievame, že primátori mesta po roku 2002 nedostatočne komunikovali s majoritnými majiteľmi Slovenských liečebných kúpeľov a.s. – v Londýne. Jedným z dôsledkov toho je dlhodobo uzatvorený vnútorný bazén na kúpalisku EVA. Ako budete uplatňovať minoritné práva mesta pri vzájomnej spolupráci?
8. Problém sucha a klimatickej zmeny je svetovým problémom. Seniorský parlament pripravuje pilotný program „Dažďová voda“. Jeho účelom je v jednom bytovom dome odpojiť zvody dažďovej vody od kanalizácie Tavos a vodu použiť na zalievanie predzahrádok pred domom. Jeho realizácia by mohla byť príkladom pre občanov mesta. Podporíte takéto projekty?
9. Čo považujete za prioritný problém Piešťan a ako ho chcete riešiť?

Odpovede kandidátov 

(tak ako boli poslané, bez úprav)

1. Roman Chudý, Mgr., 49 r., advokát, nezávislý kandidát

2. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 35 r., environmentalista, nezávislý kandidát

3. Miroslav Juriš, Ing., 51 r., programátor, analytik, Ľudová strana Pevnosť Slovensko


4. Stanislav Polonský, Ing., 69 r., hospodárstvo, medzinárodný obchod, medzinárodné
vzťahy, Národná koalícia


5. Zuzana Svrčeková, Ing., 42 r., materská dovolenka, nezávislý kandidát

6. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát


7. Martin Valo, 54 r., zástupca primátora mesta Piešťany, nezávislý kandidát

8. Samuel Vavrík, Ing., 33 r., podnikateľ, nezávislý kandidát


9. Pavol Vermeš, JUDr., PhD., 54 r., právnik, nezávislý kandidát

 

-red-