Mesto Piešťany bude aj v roku 2018 zabezpečovať stravovanie pre občanov v hmotnej núdzi a pre seniorov za prijateľné ceny, suma za jedlo závisí od výšky ich príjmov. Tento rok bude možné navštevovať tri miesta, záujemcovia sa budú môcť prísť nasýtiť do jedálne na Staničnej ulici 22, do Zariadenia pre seniorov Vila Julianna na Štefánikovej 125 a na pracovisko praktického vyučovania Semafor na ulici A. Hlinku 53/54. Stravu si budú môcť v prípade potreby nechať priniesť k sebe domov. Oprávneným žiadateľom o zlacnené stravovanie je fyzická osoba, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

„Záujemcovia o stravovanie, prípadne i o rozvoz stravy do domácnosti sa môžu informovať a vybaviť si stravovací preukaz na Mestskom úrade v Piešťanoch, klientske centrum II. (prízemie, vľavo) – Oddelenie sociálnych a školských služieb. Treba si so sebou priniesť výmer o dôchodku platný od januára 2017 (resp. rozhodnutie o poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi), občiansky preukaz, kartičku ZŤP – ak ste jej držiteľom (v prípade manželskej dvojice treba zdokladovať uvedené dokumenty od oboch manželov). V prípade rozvozu si treba vyzdvihnúť tlačivo na MsÚ a dať ho potvrdiť u všeobecného lekára. Po vybavení stravovacieho preukazu je možné sa okamžite stravovať V Jedálni na Staničnej 22 a v ZpS Vila Julianna nakoľko v uvedených zariadeniach sú voľné kapacity,“ informuje na svojich stránkach Mesto Piešťany.

Úhrada za tento druh sociálnej služby je stanovená diferencovane podľa výšky príjmu žiadateľa.

Cena stravného lístka pre jednotlivca s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky Dávky v hmotnej núdzi + príspevky 1,00 € / obed
Do sumy 300 € 1,50 € / obed
Do sumy 430 €2,10 € / obed
Do sumy 550 € 2,50 € / obed
Jednotlivec s príjmom nad 550 € 2,80 € / obed

Cena stravného lístka pre manželskú dvojicu s jediným zdrojom príjmu bola stanovená nasledovne:

Do výšky Dávky v hmotnej núdzi + príspevky 1,00 € / obed
Do sumy 500 € 1,50 € / obed
Do sumy 650 € 2,10 € / obed
Do sumy 750 € 2,50 € / obed
Dvojica s príjmom nad 750 € 2,80 € / obed

Úhrada za rozvoz stravy je stanovená na 0,30 € obed/deň.

Bližšie informácie nájdu záujemcovia na webových stránkach Mesta Piešťany.

-red/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972