Seniori v Piešťanoch tvoria značnú časť populácie, obyvateľov v dôchodkovom veku je približne sedemapoltisíca. Sú stabilnými voličmi a mnohí z nich sa zaujímajú aj aktívne o dianie okolo seba. Práve tí aktívni vytvorili v roku 2015 Seniorský parlament. Riadiaci výbor parlamentu teraz pripravil otázky, ktoré seniorov trápia a so žiadosťou o odpovede oslovil všetkých primátorských kandidátov. Na vyjadrenie im dali mesiac. Na konci októbra chcú s doručenými odpoveďami oboznámiť svojich členov, ale i širokú verejnosť.

Seniorský parlament – prví členovia

 

Seniorov zaujíma ako plánujú záujemcovia o post primátora riešiť viaceré otázky.  Celkovo im ich položili deväť.

1. Piešťany nutne potrebujú nový dom dôchodcov. Budete tento problém riešiť ?
2. Piešťany potrebujú novú nemocnicu. Aká je Vaša predstava riešenia ?
3. V Piešťanoch žije približne 7500 dôchodcov. Aký je Váš názor na možnosť zaviesť v rámci mesta systém zvýhodneného poskytovania služieb seniorom? (mestská doprava, kúpaliská, kultúrne zariadenia a pod.)
4. SP urobil pasportizáciu nevyužitých a rozostavaných budov v Piešťanoch. Zoznam má vedenie mesta. Budete tento problém riešiť?
5. Primátor R. Cicutto napríklad podpísal Zmluvu o prenájme Zimného štadióna platnú do 31.12.2034. Občania vyjadrujú pochybnosti o výhodnosti tejto zmluvy pre mesto. Aký je Váš názor na prehodnotenie tejto a ďalších zmlúv uzavretých mestom?
6. Ako si predstavujete organizovať vzájomnú komunikáciu a informovanosť medzi vedením mesta a občanmi?
7. Podľa  informácií z verejných zdrojov sa domnievame, že primátori mesta po roku 2002 nedostatočne komunikovali s majoritnými majiteľmi Slovenských liečebných kúpeľov a.s. – v Londýne. Jedným z dôsledkov toho je dlhodobo uzatvorený vnútorný bazén na kúpalisku EVA. Ako budete uplatňovať minoritné práva mesta pri vzájomnej spolupráci?
8. Problém sucha a klimatickej zmeny je svetovým problémom. Seniorský parlament pripravuje pilotný program „Dažďová voda“. Jeho účelom je v jednom bytovom dome odpojiť zvody dažďovej vody od kanalizácie Tavos a vodu použiť na zalievanie predzahrádok pred domom. Jeho realizácia by mohla byť príkladom pre občanov mesta. Podporíte takéto projekty?
9. Čo považujete za prioritný problém Piešťan a ako ho chcete riešiť?

Kandidáti dostali v liste termín a maximálny rozsah odpovede. Čas majú do 20. októbra. Potom chce riadiaci výbor parlamentu zverejniť ich odpovede, ktoré budú môcť pomôcť voličom pri rozhodovaní vo voľbách do samosprávy, ktoré sú naplánované na 10. novembra 2018.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972