Aktuality

Sčítanie: Najmenej obyvateľov má Trnavský kraj

By 1. marca 2012No Comments

Z celoslovenského pohľadu je tu najviac ľudí v produktívnom veku a najmenej vysokoškolákov.

[singlepic id=13137 w=320 h=240 float=right]Prvé definitívne zistenia vlaňajšieho Sčítania obyvateľov, domov a bytov zverejnili deväť mesiacov po jeho konaní. „K 21. máju 2011, k rozhodujúcemu okamihu sčítania, mala Slovenská republika 5 397 036 trvalo bývajúcich obyvateľov. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi sa počet trvalo bývajúcich obyvateľov SR zvýšil o 17 581. Zistený prírastok 0,33 % počtu obyvateľov v medzicenzálnom období 2001-2011 je najnižší v histórii sčítania na Slovensku,“ píše sa v správe štatistického úradu.

Z krajov žije najviac obyvateľov v Prešovskom 814 527 (15,1 %) a najmenej v Trnavskom 554 741 (10,3 %). V počte obyvateľov sa náš kraj umiestňuje na poslednej priečke dlhodobo, už od roku 1980. Nárast bol odvtedy iba veľmi mierny. Máme však najväčší pomer ľudí v produktívnom veku (od 15 do 64 rokov). Je ich tu až 73, 2 % (13,8 % v predproduktívnom a 13 % v poproduktívnom)

Iba 11,5 % obyvateľov Trnavského kraja má vysokoškolské vzdelanie. Najviac vysokoškolákov žije v susednom Bratislavskom (26,2 %) kraji.

Štatistický úrad zhrnul trendy vývoja celej spoločnosti nasledovne: „Počet obyvateľov SR rastie stále pomalším tempom. Pokračuje proces starnutia populácie. Viac ako polovicu populácie tvoria ženy, ich počet na 1 000 mužov veľmi mierne klesá. Podiel slobodných obyvateľov zostáva nezmenený, narastá podiel rozvedených. Zvyšuje sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva, rastie podiel obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním. Viac obyvateľov žije v mestách ako na vidieku. Pokračuje proces informatizácie spoločnosti, prácu s internetom ovláda 53,8 % obyvateľov.“

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972