Železničná stanica v Piešťanoch prešla modernizáciou v rokoch 2007 a 2008, týkala sa výstavby nástupíšť, výťahov i podchodu, v roku 2011 sa dočkala rozsiahlej rekonštrukcie aj staničná budova. So schodiskom vedúcim do priechodu pod traťou sa však počas jesenného a zimného obdobia spájajú problémy pre cestujúcich. Sťažnosti sa týkajú najmä protišmykovej úpravy schodiska, ktorá neplní svoj účel a Železnice Slovenskej republiky ju musia dopĺňať nalepovacími pásmi. Toto náhradné riešenie je problematické najmä z toho dôvodu, že pásy sa časom trhajú a ich ochranná funkcia proti pokĺznutiu sa stáva nedostatočnou.

Nepeknú skúsenosť zažil v uplynulých dňoch obyvateľ Piešťan, ktorý sa na schodoch pošmykol a nepekne padol. Sťažoval sa nielen na projektanta schodov a na protišmykovú úpravu, ale upozorňuje aj na nebezpečenstvo vážnych úrazov.

„Nakoľko už v minulosti sa vyskytli sťažnosti na šmýkanie sa cestujúcich na schodisku v podchode Železničnej stanice Piešťany, Železnice Slovenskej republiky pristúpili k nalepeniu protišmykových pásov na nášľapnú plochu schodiskových stupňov v podchode. ŽSR v najbližšej dobe vykonajú preverenie osadenia protišmykových pásov na uvedenom schodisku a v prípade potreby doplnia poškodené pásy, prípadne zvýšia počet týchto pásov pre zaistenie bezpečného užívania schodiska cestujúcimi,“ uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.

Železničná stanica Piešťany prešla rekonštrukciou v rámci budovania V. železničného koridoru. Dlažba v podchode v Železničnej stanice Piešťany bola deklarovaná zhotoviteľom stavby ako protišmyková s certifikátom.

„Železnične Slovenskej republiky sa ospravedlnili cestujúcemu a ubezpečili ho, že zamestnanci ŽSR budú pokračovať v skvalitňovaní infraštruktúry so zreteľom na bezpečnosť cestujúcich,“ dodala hovorkyňa železničnej spoločnosti.

-lt/Zdroj: zeleznicne.info, Železnice Slovenskej republiky/Foto: FB, archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972