Začiatok sanačných prác na budove Centroom je naplánovaný v najbližších dňoch v závislosti od stanoviska Inšpektorátu práce o bezpečnosti. Projekt vypracovaný spoločnosťou Betoning & Partner bude realizovať firma Klimati Team s. r. o. z Hlohovca. 

centroom (16)

V prvej fáze majú byť na jednotlivých podlažiach umiestnené statické podopretia – takzvané stojky, ktoré by mali znížiť súčasné preťaženie stavby. Potom by mali nasledovať ďalšie práce tak, aby po ich skončení statika objektu spĺňala potrebné normy. Vlastníci budú musieť podľa vyhlášky strpieť nevyhnutné zmeny v interiéri budovy a aj vo vlastných bytoch, týkajúce sa zosilnenia nosnej konštrukcie.

„Stavebný úrad stanovil lehotu na vykonanie neodkladných zabezpečovacích sanačných prác v trvaní 4 mesiacov odo dňa doručenia nariadenia na vykonanie týchto prác. Nariadenie bolo vydané 11. 11. 2015 a verejnou vyhláškou zverejnené dňa 13.11.2015. Stavebnému úradu bola doručená prvá časť projektu sanančného zabezpečenia v tomto týždni. Táto časť projektu rieši jeho prvú časť statického podopretia – stojkami. Tento projekt bol schválený aj zástupcami vlastníkov bytov. Projekt bude dnes (p.r. piatok 27. novembra), najneskôr v pondelok odovzdaný firme, ktorá má sanáciu uskutočniť,“ napísala vo svojom stanovisku hovorkyňa mestského úradu v Piešťanoch Eva Bereczová.

-lt- Foto: MsÚ PN

 

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972