Mesto Piešťany spustilo koncom októbra verejné obstarávanie  na  vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia zámeru Plavecká hala v Piešťanoch. Aktuálne súťaž zrušilo, keďže sa do nej prihlásil len jeden záujemca.

Piešťanská samospráva má za roky príprav realizácie krytej plavárne  viacero projektových dokumentácií. V týchto dňoch mala vyberať dodávateľa ďalšej, spracovanej podľa architektonickej štúdie Ing. arch. Jaroslava Ševčíka z českej spoločnosti Centroprojekt. Štúdiu vlani obstaralo OZ Bazén Piešťany a podľa slov jeho predstaviteľa Pavla Škodného, ide o návrh, ktorý spĺňa požiadavky všetkých športovcov. Navrhnutý je 25 metrový osemdráhový bazén s hĺbkou 1,8 metra a  súčasťou má byť tiež menší výukový plavecký bazén.

Radnica však aktuálnu súťaž zrušila a bude vyhlasovať ďalšiu. Podľa informácií zverejnených na vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie bola predložená len jedna ponuka. Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia.

-red- Vizualizácia: Cetroprojekt

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972