Sládkovičova ulica prešla od apríla do leta kompletnou rekonštrukciou, ktorá Mesto Piešťany vyšla na 766-tisíc eur. Zhotoviteľom stavby bola košická spoločnosť Eurovia SK, ktorá v súťaži ponúkla najlepšiu cenu. V týchto dňoch sú na novej komunikácii dve rozkopávky, ktoré zarazili obyvateľov mesta. Podľa hovorkyne ide o súčasť procesu dokončenia diela, respektíve odstránenia nedorobkov.

Novovybudovaná komunikácia je rozkopaná v križovatke s Hodžovou ulicou a druhá vyrezaná jama je v blízkosti Sociálnej poisťovne. V oboch je vidno uzáver vodovodného ventilu.

U hovorkyne Mesta Piešťany sme zisťovali, čo je dôvodom rozkopávok a či už mesto prebralo stavbu od dodávateľa. „Rozkopávky sú súčasťou procesu odstránenia nedorobkov vzniknutých pri preberacom konaní zistených investorom (mestom) a v nadväznosti na „údajné“ poškodenie zemných vodovodných súprav vo vlastníctve spoločnosti TAVOS a.s. zhotoviteľom, ktoré však nebránia užívaniu miestnej komunikácie,“ odpovedala Eva Bereczová.

Text a foto: -th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972