V sobotu 29. sa na futbalovom štadióne v Piešťanoch po prvý raz uskutočnilo podujatie Ruka v ruke. Cieľom integračnej akcie je prepojiť svety zdravých a hendikepovaných ľudí. Športovo-poučný deň, ktorý zorganizovalo ADELI Medical Center a PFK Piešťany spestrila návšteva paralympionikov.

Deti si mohli vyskúšať okrem klasických športov a hier vyskúšať aj veslársky trenažér. Od paralympionikov dostali autogramy s venovaním. Rodičia zas ocenili prednášky o postihnutiach a zľahčení života detí, ktoré sú trochu iné ako ostatné.

Pozrite sa, ako to v sobotu vyzeralo na piešťanskom futbalovom štadióne:

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972