V stredu 29. marca sa v školskej jedálni 4. základnej školy na Holubyho ulici uskutoční stretnutie rodičov žiakov štvrtého ročníka, ktorí plánujú zapísať svoje deti do športovej triedy od školského roka 2017/18. Stretnutie sa začne o 17.00 hodine. Za znovuobnovením tried stoja kluby futbalistov, basketbalistiek a florbalistov, ale budú prístupné pre všetkých záujemcov, ktorí majú športové nadanie.

Cieľom je podľa riaditeľa Viléma Vrbu stručná a interaktívna prezentácia školy a prehliadka jej priestorov. „Rovnako zodpovedáme všetky otázky rodičov. Preberie sa hlavne učebný plán triedy so športovou prípravou, aby rodičom bolo jasné, aké jazyky budú ich deti ovládať, koľko hodín matematiky a slovenčiny budú mať, a aké predmety vlastne športová príprava nahradí“, dodáva. K dispozícii budú i ďalší pedagógovia či zástupcovia klubov, teda tréneri, ktorí nádejné mladé talenty budú v prípade úspešného otvorenia triedy ďalšie roky sprevádzať.

Prihlášky nájdete na webovej stránke školy a futbalového klubu. V prípade dostatočného počtu prihlásených a úspešných uchádzačov bude od školského roka 2017/18 otvorená prvá trieda piatakov.

Miro Béreš/Foto: archív, FBC Páv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972