Mesto Piešťany oznámilo v stredu 25. marca na svojej internetovej stránke, že školné za obdobie, odkedy deti zostali doma, vráti rodičom koncom júna. Zároveň na facebooku informovalo, že kým sú školy a školské zariadenia zatvorené, nemajú pravidelné platby posielať. 

Brány škôl a ostatných zariadení pre deti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR zostávajú až do odvolania zatvorené. „V tejto súvislosti Mesto Piešťany, odbor školstva, kultúry a športu, oznamuje rodičom, že príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka za obdobie prerušenia činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany, ktorý uhradili za obdobie prerušenia činnosti školy alebo školského zariadenia, im bude vrátený ku koncu školského roku 2019/2020,“ uvádza vedúca odboru Jolana Podobová na stránke piestany.sk. Peniaze, ktoré rodičia zaplatili, im vrátia za celé obdobie prerušenia činnosti školy a školského zariadenia v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. 

Po zverejnení informácie na facebookovej stránke Mesta Piešťany, jedného z rodičov zaujímalo, či majú ďalej platiť školné. „Nemusíte, ide o to, aby ste vedeli, že to, čo ste zaplatili, sa Vám vráti,“znela odpoveď.

Podľa vyjadrenia vedúcej Kancelárie vedenia mesta Drahomíry Moretovej, pozastavené sú aj poplatky za jasle. „Poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa bolo pozastavené. Nakoľko sociálna služba nie je poskytovaná, prijímatelia nebudú platiť úhradu,“ uviedla.

-red- Ilustračné foto: archív PNky, zdroje: piestany.sk, https://www.facebook.com/piestany.sk/

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972