Dokáže cykloturistika podporiť rozvoj turizmu v Piešťanoch a v okolí? Môže mať pozitívny dopad na zvyšovanie zamestnanosti? Môže pomôcť k budovaniu značky mesta? Aj na tieto otázky sa budú snažiť nájsť odpoveď v odborníci v ďalšej diskusii zo série Riešenia pre Piešťany. Uskutoční sa v utorok 25. februára o 17.30 h v komunitnom centre ŽiWell.

cyklistika

Podľa organizátorov z iniciatívy Spoločne pre Piešťany bude mať táto široká téma niekoľko bodov. Diskutéri najprv porovnajú Piešťany s podobnými mestami v Európe, ktoré by nám mohli byť pozitívnymi príkladmi. Budú však hovoriť aj o chýbajúcom dopravnom ihrisku, vzdelávaní mládeže a motivácii detí k pohybu. Ďalším okruhom má byť propagácia mesta – vytvorenie obchodnej značky, produktu cestovného ruchu, čo by mohlo podporiť zvýšenie zamestnanosti.

Účasť na diskusii zatiaľ prisľúbili aktivista Michal Fiala a riaditeľ Rezortu Piešťany Štefan Šiška. Pozvaní sú aj ďalší.

Ak sa zaujímate o cyklistiku, neváhajte prísť aj vy. Každý účastník dostane 15% zľavu na nákup v predajni BIKE centrum.

/red/

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972