Ľudia využívajú mestskú hromadnú dopravu čoraz menej, potreba jej optimalizácie je o to naliehavejšia. Aj to je jeden zo záverov diskusie zo série Riešenia pre Piešťany, ktorá sa uskutočnila 4. decembra v komunitnom centre ŽiWell.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iq-POh4KFMk[/youtube]

Celú diskusiu si môžete pozrieť zo záznamu internetovej televízie piestany.tv.

Viedol ju Jozef Malík z občianskeho združenia Pro Civitate a pozvanie prijali Beáta Palkechová z referátu územnej správy mestského úradu a riaditeľ SAD Piešťany Štefan Kubán. Do hľadiska si našla cestu iba desiatka obyvateľov Piešťan.

Napriek tomu v nej od kompetentných zaznelo niekoľko dôležitých informácií a možné riešenie tohto problému nastolili aj prítomní diváci. Mesto dotuje hromadnú dopravu ročne sumou prevyšujúcou 350-tisíc eur. Na všetkých existujúcich linkách jazdí spolu sedem autobusov, ich obsadenosť je najvyššia ráno a popoludní, ale veľkú časť dňa jazdia prázdne.

Posledná optimalizácia sa uskutočnila v roku 2002 na základe živého prieskumu, dnes má radnica k dispozícii údaje z elektronického systému predaja lístkov, na základe toho však podľa diskutérov môže dopravu prispôsobovať iba do určitej miery.

„Mesto objednáva u dopravcu výkony v zmysle tejto optimalizácie, ktorú prispôsobujeme tomu, čo je vrámci  fungujúceho systému možné,“ vysvetlila Beáta Palkechová. Na väčšie zmeny by bol potrebný nový prieskum, ktorý by ukázal, či je počet autobusov optimálny.

S názorom, že hromadná doprave nefunguje správne, súhlasil aj zástupca SAD. „Systém treba oživovať, pretože hybnosť sa mení,“ povedal Štefan Kubán.

Taktiež povedal, že radnica môže pri nasledujúcom verejnom obstaraní dopravcu určiť nové podmienky podľa potrieb svojich obyvateľov. Tie by mohli byť definované práve na základe nového prieskumu, ktorý by mali iniciovať poslanci MsZ. Aktuálna zmluva o zabezpečení mestskej hromadnej dopravy medzi Mestom Piešťany a SAD  Trnava je platná do konca júla 2017.

Predchádzajúci prieskum, ktorý bol realizovaný pred viac ako desiatimi rokmi, sa robil dva roky. Ak by mali nastať v roku 2017 výrazné zmeny vo fungovaní MHD, je s prípravami potrebné začať čím skôr. Podľa Beáty Palkechovej však môžu občania dávať svoje pripomienky k fungovaniu MHD už teraz  písomne alebo emailom, a ak je to možné, snaží sa ich radnica zapracovať priebežne do aktualizácií grafikonu MHD. Nový grafikon MHD bude platný od 15. decembra, SAD ho však zatiaľ nezverejnila.

(mp)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972