Novým riaditeľom kancelárie primátora Hlohovca sa stal od 1. júla 2015 Tomáš Borovský ako najúspešnejší uchádzač vo výberovom konaní. Ide o novovytvorenú pracovnú pozíciu, ktorá vznikla po zmene organizačnej štruktúry na Mestskom úrade v Hlohovci.

Posledné štyri roky bol T. Borovský vedúcim právneho referátu na Mestskom úrade v Piešťanoch. Právo študoval na Univerzite Komenského v Bratislave, magisterské štúdium ukončil na Trnavskej Univerzite v Trnave. Z piešťanského úradu odišiel na vlastnú žiadosť.

 

Náplňou práce nového riaditeľa je, okrem iného, riadiť kanceláriu primátora a spolupracovať na príprave koncepčných materiálov v oblasti rozvoja mesta a podkladov pre rokovanie orgánov mesta. Bude tiež zabezpečovať právne poradenstvo pre prácu primátora a usmerňovať výkon zamestnancov v oblasti právneho zabezpečenia činnosti úradu. Rovnako bude kontrolovať činnosť a hospodárenie obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta.

 

Zdroj: TS Mesta Hlohovec

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972