Riaditeľom Cirkevnej spojenej školy bude Ján Morong

Riaditeľom Cirkevnej spojenej školy bude Ján Morong

10. júna 2015 Off Od PNky.sk

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch vymenoval v pondelok 8. júna na post riaditeľa Cirkevnej spojenej školy v Piešťany Ing. Jána Moronga. Ten sa funkcie sa ujme od 1. júla.

cirkevna[1]

Cirkevná spojená škola vznikla k 1. januáru tohto roka spojením Základnej školy sv. Márie Goretti a Gymnázia sv. Michala Archanjela. Jej vedením bol poverený Mgr. Marián Ondrejka, ktorý je zároveň farárom vo farnosti sv. Štefana.

V predchádzajúcom období sa uskutočnili dve kolá výberového konania, z ktorých nový riaditeľ nevzišiel. Rada školy po oba razy neodporučila žiadneho zo zúčastnených kandidátov. Podľa zákona je tak vymenovanie nového riaditeľa v pôsobnosti zriaďovateľa, ktorým je Rímskokatolícka cirkev Trnavská arcidiecéza. „Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch v zmysle zákonov Slovenskej republiky vymenoval do funkcie nového riaditeľa Cirkevnej spojenej školy Ing. Jána Moronga na funkčné obdobie 5 rokov,“ informoval Dušan Kolenčík, hovorca Arcibiskupského úradu v Trnave.

Ján Morong pôsobil pôsobil v prechádzajúcich rokoch ako riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Ružindole. Predtým pracoval napríklad aj ako riaditeľ sekcie regionálneho školstva na Ministerstve školstva SR.

-th-