Riaditeľku škôlky v Hlohovci odvolali po kontrole financií

Riaditeľku škôlky v Hlohovci odvolali po kontrole financií

21. mája 2015 Off Od PNky.sk

Nový primátor Hlohovca Miroslav Kollár včera – v stredu 20. apríla 2015 odvolal z funkcie riaditeľku Materskej školy Fraštacká a zároveň s ňou s okamžitou platnosťou ukončil pracovný pomer. Rozhodol sa tak na základe zistení z Priebežnej správy o výsledku následnej finančnej kontroly, hlavného kontrolóra mesta. Podľa nich došlo k porušeniu finančnej disciplíny a informáciu postúpili aj orgánom, činným v trestnom konaní.

 MG_2931w

M. Kollár na debate v ŽiWell 17. apríla tohto roku

Informovala o tom hovorkyňa Mestského úradu v Hlohovci Zuzana Hrinková Siebenstichová. V tlačovej správe uvádza, že podľa zistenia hlavného kontrolóra  došlo k porušeniu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, konkrétne paragrafu 31 – Porušenie finančnej disciplíny. Rovnako bol porušený zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, konkrétne paragrafu 9 o predbežnej finančnej kontrole.

„Vzhľadom na podozrenie, že mestu Hlohovec ako zriaďovateľovi spomínaného školského zariadenia vznikla škoda, bola táto informácia odstúpená na preverenie orgánom činným v trestnom konaní,“ pokračuje hovorkyňa.

REKLAMA

bio dia web baner 300x300 maj18

Návrh na odvolanie a okamžité rozviazanie pracovného pomeru podporila aj rada školy. „Boli v súlade s platnou legislatívou prerokované s príslušnou odborovou organizáciou, ako aj s Radou školy pri MŠ Fraštacká, ktoré vyjadrili jednomyseľné súhlasné stanovisko,“ potvrdila Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Vedením MŠ Fraštacká bola dočasne poverená doterajšia zástupkyňa riaditeľky. Mesto Hlohovec ako zriaďovateľ tohto školského zariadenia vypíše v najbližších týždňoch výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky MŠ Fraštacká. Kontrola hlavného kontrolóra v škôlke bude pokračovať, po jej ukončení budú o zisteniach a navrhovaných opatreniach informovaní poslanci Mestského zastupiteľstva v Hlohovci.

Podľa informácií, ktoré priniesol portál Hlohovecko.sk podobné zistenia zverejnil kontrolór už v roku 2010. Riaditeľka nakupovala pri rekonštrukcii materiál pre škôlku vo firme svojho manžela, čo zdôvodňovala práve úsporou finančných prostriedkov. Podľa názorov niektorých poslancov išlo vtedy aj o konflikt záujmov a kontrola okrem iného našla napríklad niektoré účtovné doklady bez poradových čísiel, dátumov alebo uvedenia účelu vynaložených prostriedkov.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ Hlohovec. Ilust. foto: T. Hudcovič