Minulý týždeň odovzdal župan Jozef Viskupič menovacie dekréty dvadsiatimšiestim riaditeľom stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Výberové konania sa na troch desiatkach škôl v kraji konalo po uplynutí päťročného funkčného pôsobenia ich riaditeľov. Piešťanskí svoje posty obhájili.

Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú bude viesť aj ďalších piatich rokoch Jozef Kolník. Podobná situácia je i na Strednej odbornej škole technickej, kde sa riaditeľom stal znovu Jozef Porubčan. Strednú odbornú škola obchodu a služieb povedie po úspešnom výberovom konaní jej doterajšia riaditeľka Anna Zálešáková.

Výberové konanie sa uskutočnilo aj na post riaditeľa Školského hospodárstva Piešťany. Obhájil ho Jozef Sedlačko. Školské hospodárstvo je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje praktické vyučovanie na Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch. Školské hospodárstvo plní tiež úlohy v oblasti výroby ovocia, zeleniny a okrasných drevín a vykonáva služby v oblasti revitalizácie zelene, sadovníckych úprav v zariadeniach Trnavského samosprávneho kraja v rámci Trnavskej ekologickej iniciatívy „Mladé stromy pre Slovensko“.

-th- Foto: FB Trnavský samosprávny kraj

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972