Rezort Piešťany zverejnil, aké aktivity podporí v tomto roku

Rezort Piešťany zverejnil, aké aktivity podporí v tomto roku

16. februára 2020 Off Od PNky.sk

Výberová komisia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany rozhodla o pridelení finančných príspevkov na projekty súvisiace s rozvojom turizmu v  regióne. Podľa informácií OOCR malo záujem o finančné prostriedky 42 žiadateľov, úspešných bolo 28. Informovalo o tom vedenie organizácie tlačovou správou. V zmysle stanov však o rozpočte a podporených aktivitách musí rozhodnúť ešte valné zhromaždenie. Keďže v ňom má najväčší podiel hlasov Mesto Piešťany, potvrdenie podpory by malo byť len formalitou.

„Podmienkou prijatia žiadostí o pridelenie príspevku bolo, aby prihlásené návrhy projektov súviseli s rozvojom cestovného ruchu v regióne. Uchádzači o príspevok tiež museli spolu so žiadosťou poslať informácie o projekte vrátane vyčíslenia nákladov a uvedenia možností protiplnenia. Do konca minulého roka sa mohli prihlásiť nielen nové, ale aj existujúce projekty. OOCR sa takto pod novým vedením snaží vniesť transparentnosť do prideľovania finančných prostriedkov organizácie,“ uviedla organizácia v tlačovej správe zaslanej médiám. Aké boli konkrétne kritéria hodnotenia zaslaných projektov a podľa čoho boli vybraní úspešní uchádzači organizácia neuviedla. Rovnako neboli stanovené kritéria hodnotenia ani vo vlaňajšej výzve pre záujemcov. Rezort taktiež zatiaľ nezverejnil ani zoznam neúspešných uchádzačov. O podpore rozhodovala komisia OOCR, zložená zo siedmych zástupcov členov organizácie.

„Teší ma veľký záujem, každá prijatá žiadosť bola zaujímavá. Vzhľadom na obmedzený rozpočet, ktorý sme mali na tento účel k dispozícii, sme, žiaľ, nemohli vyhovieť všetkým žiadateľom. Chcela by som však povzbudiť a motivovať tohtoročných neúspešných uchádzačov o finančný príspevok, aby sa nevzdávali a svoje žiadosti poslali aj do budúcoročnej výzvy. Verím, že Rezort Piešťany sa za rok opäť posunie ďalej a budeme môcť podporiť aj iné zaujímavé projekty,“ povedala Tatiana Nevolná, výkonná riaditeľka OOCR Rezort Piešťany.

Finančný príspevok na realizáciu projektu má tento rok získať 28 zo 42 žiadateľov. Celkovo podporí Rezort Piešťany úspešných žiadateľov sumou 108 500 eur.  Väčšina podporených projektov už v minulosti bola prostredníctvom OOCR podporená. Tohtoročná výška finančných prostriedkov učená na podporu podujatí je o niečo nižšia ako napríklad v roku 2018, keď Rezort vyčlenil na tento účel cez 120 000 eur.

„Spájaním jednotlivých subjektov a vytváraním partnerstiev napĺňame poslanie Rezortu Piešťany. Preto niektorých žiadateľov oslovíme ohľadom spolupráce, hoci sme ich projekty priamo finančne nepodporili. Máme totiž predstavu, ako by sme mohli spoločne vytvoriť nové produkty cestovného ruchu v našom regióne. Ďalšie projekty zasa posúvame na iných organizátorov, pretože si myslíme, že by mohli spolu vytvoriť zaujímavý program, ktorý bude prínosom pre našu destináciu,“ informovala T. Nevolná.

Kultúrne podujatia:

Cinematik 2020 – 10 000 €
Cityfest Piešťany 2020 – 2 500 €
Ekotopfilm – Envirofilm TOUR – 2 500 €
Festival Doda Šošoku – 3 600 €
Grape 2020 – 2 000 €
Jazz divas.sk – 1 100 €
Keď čítanie je čtení XII. ročník – 500 €
Organové dni v Piešťanoch – 1 200 €
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny 2020 – 27 000 €
Piešťanský Slávik – 1 500 €
Piešťanské zlaté stuhy 2020 – 10 000 €
Piešťany Street Art Festival – 1 500 €
Tradičné umelecké remeslá – 2 500 €
Victoria Regia 2020 – 7 500 €
Zázračný oriešok – 2 000 €
65. music festival Piešťany – 5 000 €

Podujatia pre deti:

Čím budem, keď vyrastiem – 3 000 €
Festival slovenskej tvorby pre deti – 500 €
Happy move summer day v Piešťanoch – 800 €
Prechádzka rozprávkovým parkom – 5 000 €

Športové podujatia:

Otvorenie bicyklovej sezóny v Piešťanoch – 800 €
Piešťanská Triple regata – 1 200 €
Pohár SNP – 700 €
Slovakman 226 – 700 €
Slovenský pohár silných mužov – 700 €
Svetový pohár lyžovania na tráve – 3 600 €
Technické zabezpečenie turistických aktivít v Piešťanoch a okolí – 1 100 €

Iné:

Podpora prevádzky letného kúpaliska Eva – 10 000 €

-th-