Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany robí ďalší krok k posilneniu svojej identity. Z verejnej neanonymnej súťaže by malo vzísť nové logo aj vizuálny štýl organizácie.

Nové moderné logo a jednotný vizuálny štýl sa ponesú ďalšou komunikáciou Rezortu Piešťany, ktorý je vyhlasovateľom súťaže.

„Predmetom súťaže je návrh nového loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu. Zmena dizajnu loga by mala zodpovedať meniacim sa podmienkam v mediálnej sfére,“ uviedol Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

Logo bude dôležitou súčasťou budovania značky Rezort Piešťany a jej následného pozicioningu v cestovnom ruchu, najmä z hľadiska destinačného marketingu a manažmentu aj pri prezentácii destinácie a jej aktivít.

„Nové logo by malo byť moderné, pútavé, ľahko zapamätateľné a malo by, samozrejme, vystihovať charakter našej organizácie,“ dodáva k súťaži výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.

Do verejnej neanonymnej súťaže sa môže prihlásiť právnická alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. Súťaž je určená pre odbornú i laickú verejnosť, pre výtvarníkov, profesionálnych grafických dizajnérov, grafické štúdiá a študentov súvisiacich odborov. V prípade účasti právnických osôb musí byť na súťažnom návrhu uvedený autor.

Uzávierka prihlášok je 30. septembra. Vyhodnotenie súťaže bude najneskôr do 15. októbra 2020.

Súťažné návrhy bude posudzovať sedemčlenná komisia zložená z odborníkov na grafický dizajn a marketing a zástupcov OOCR Rezort Piešťany.

Za víťazný návrh a vypracovaný dizajn manuál vyplatí vyhlasovateľ autorovi finančnú odmenu vo výške 2 000 eur.

Prihlášky a text súťažných podmienok sú k dispozícii na
www.visitpiestany.sk/verejna-sutaz-logo/

Zdroj: Tlačová správa OOCR Rezort Piašťany

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972