Aktuality

Rezort Piešťany: Kúpele sa pýtajú, prečo majú platiť viac

By 13. februára 201216 februára, 2012No Comments

Vznik organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany sprevádzajú nejasnosti. Zástupcovia zakladajúcich  subjektov sa 10. februára na valnom zhromaždení dozvedeli, že Slovenské liečebné kúpele Piešťany (SLKP) na začiatku vložia do organizácie iba povinných 1000 eur. Ich dobrovoľný vklad musí schváliť prezídium predstavenstva.

[singlepic id=25508 w=320 h=240 float=right]Médiá o tom informovala riaditeľka hotela Sandor Pavillon Daniela Miháliková: „Možno sa stala chyba, že na stretnutí, ktoré bolo pred mesiacom, sa príliš zdôrazňovala ich (kúpeľov, pozn. red.) dominantná pozícia a to z toho dôvodu, že boli rozhodnutí prispieť do organizácie rovnakým príspevkom ako Mesto Piešťany, čo je 20 000 eur.“

V písomnom stanovisku D. Miháliková uviedla: „Je pre mňa nepochopiteľné, že generálny riaditeľ SLKP Klaus Pilz spolu s právnikom JUDr. Jurgom dementovali prisľúbený dobrovoľný členský príspevok. Ak nebude na zasadnutí predstavenstva SLKP 23. februára odsúhlasený dobrovoľný príspevok v pôvodne deklarovanej výške, budeme považovať doterajšie jednanie za zavádzajúce!“

Sľúbenú výšku dobrovoľného príspevku pritom zakladajúci členovia podľa Mihálikovej zohľadnili pri voľbách do funkcií v spoločnom združení. Podpredsedom predstavenstva Rezortu Piešťany sa stal Klaus Pilz, predsedom dozornej rady Emanuel Paulech, finančný riaditeľ SLKP.

[singlepic id=15199 w=320 h=240 float=left]Na otázky o výške dobrovoľného príspevku odpovedal generálny riaditeľ kúpeľov otázkou: „Pokiaľ ide o členstvo SLKP a. s. v organizácii Rezort Piešťany, prečo by mali mať kúpele odlišné podmienky ako iní členovia? Spoločnosť SLKP a. s. sa zaväzuje zaplatiť ročný členský poplatok 1000 eur, rovnako ako všetci ostatní členovia organizácie Rezort Piešťany.“

„V minulosti existoval prísľub zo strany SLKP, že vložia dobrovoľný príspevok, ktorý by sa mohol vyrovnať nákladom spojeným s výstavníctvom v každom roku. Ten sa blíži k tejto čiastke (19-tisíc eur). Momentálne sa  všetko nachádza v procese schvaľovania v orgánoch SLKP. Mesto nemá zo strany SLKP informáciu o tom, že by dobrovoľný členský príspevok nemal byť schválený,“ píše sa v stanovisku radnice, ktorá potvrdila, že kúpele získali pozície podpredsedu predstavenstva a predsedu dozornej rady aj na základe predpokladu, že vložia dobrovoľne vyšší príspevok ako ostatní.

Celková hodnota vkladu členov združenia je dôležitá aj preto, že Rezort Piešťany môže žiadať štát o dotáciu na svoju činnosť. Jej výška bude vypočítaná práve na základe súhrnnej hodnoty vkladov jednotlivých členov. Žiadosť o dotáciu treba podať do 15. marca.

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972