Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany hľadá výkonného riaditeľa i marketingového pracovníka. Inzerát na portáli Profesia bol zverejnený 6. júna. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 21. júna.

Doterajší výkonný riaditeľ Štefan Šiška odišiel pred pár dňami do dôchodku. Oblastná organizácia cestovného ruchu tak má síce nového predsedu predstavenstva viceprimátora Michala Bezáka, ale zostala bez výkonného riaditeľa. Dočasne túto funkciu vykonáva marketingová pracovníčka organizácie.

Výkonný riaditeľ  organizácie je priamo zodpovedný za riadenie organizácie, riadi ďalších pracovníkov  a má zodpovednosť za ich výkony.  Okrem iného tiež vypracováva všetky smernice týkajúce sa činnosti a prevádzky OOCR a predkladá na rokovanie predstavenstvu a na schválenie valnému zhromaždeniu. Zostavuje tiež návrh koncepcie rozvoja destinácie a stratégié kľúčových oblastí rozvoja destinácie. Rovnako je zodpovedný za ich realizáciu. V náplni má tiež ďalšie činnosti. 

Požiadavkou je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, prax v riadiacej pozícii minimálne 3 roky, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu a finančného riadenia je vítaná. Rovnako je výhodou prax v príprave projektových žiadostí a implementácie projektov. Budúci riaditeľ musí aktívne ovládať agličtinu, alebo nemčinu slovom i písnom.

Oblastná organizácia ponúka hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace, pričom predpokladaný termín nástupu je júl 2019, respektíve dohoda. Ponúkaná mzda je 1 500 EUR. Detaily nájdete tu.

Oblastná organizácia hľadá taktiež marketingového pracovníka. Jeho pracovnou náplnou je  koordinácia marketingových aktivít, tvorba a propagácia produktov cestovného ruchu, styk so zákazníkmi a poskytovateľmi služieb, účasť na výstavách cestovného ruchu a prezentáciách, koordinácia online marketingu, starostlivosť o webovú prezentáciu OOCR a sociálne siete, ale i komunikácia s médiami a PR. 

Požiadavkou je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, plynulý hovorový respektíve písomný styk v angličtine, alebo nemčine.  Termín nástupu je júl 2019.  Ponúkaná mzda 900 eur.  Viac info tu.

-red-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972