Aktuality

Rezort Piešťany hľadá riaditeľa. Menší založia zväz turizmu

By 28. februára 2012No Comments

Na druhom valnom zhromaždení oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany sa hovorilo  o vstupe nových členov a voľbe riaditeľa. Stretnutie zástupcov zakladajúcich subjektov sa uskutočnilo 27. februára na mestskom úrade.

[singlepic id=20745 w=320 h=240 float=left]Podľa Barbory Piovarčiovej z tlačového oddelenia Mesta Piešťany bola organizácia oficiálne registrovaná na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 17. februára v súlade so zákonom o podpore cestovného ruchu.

Radnica ďalej informovala, že primátor a predseda predstavenstva Remo Cicutto požiadal, aby zakladajúci členovia Rezortu Piešťany začali predkladať podmienky, ktoré musí spĺňať riaditeľ organizácie. Na základe nominácie predstavenstva ho zvolí valné zhromaždenie. Predstavenstvo musí svoju nomináciu podložiť výsledkami výberového konania.

Riaditeľ má byť zatiaľ jediným zamestnancom Rezortu Piešťany. Zabezpečí administratívne práce, bude viesť agendu hospodárenia a činnosti organizácie, pripravovať materiály na rokovanie orgánov, zodpovedať za finančné operácie a tvorbu rozpočtu. Nakladať s majetkom bude len na základe uznesenia valného zhromaždenia.

Na stretnutí sa hovorilo aj o možnostiach vstupu ďalších subjektov. „O členstvo v Rezorte Piešťany môžu požiadať aj rôzne cechy a profesijné združenia pôsobiace v oblasti cestovného ruchu či turizmu,“ informovala Barbora Piovarčiová. Podľa niektorých podnikateľov je povinný členský príspevok 1 000 eur príliš vysoký. Preto avizovali založenie zväzu turizmu, v ktorom budú združené menšie subjekty a poskladajú sa na členské v Rezorte Piešťany. Vo valnom zhromaždení organizácie by potom mali jeden spoločný hlas.

Text: Martin Palkovič

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972