Rezort Piešťany dnes vyberá nového riaditeľa. Kandidátov  je sedem

Rezort Piešťany dnes vyberá nového riaditeľa. Kandidátov je sedem

12. júla 2019 Off Od PNky.sk

Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je pár týždňov bez riaditeľa. Jej doterajší šéf Štefan Šiška odišiel do dôchodku. Zástupcovia členov organizácie vyberajú nového riaditeľa dnes v piatok 12. júla.

Doterajší riaditeľ Štefan Šiška odišiel do dôchodku

O post výkonného riaditeľa malo záujem 12 ľudí. Z nich osem splnilo požadované kritériá. „Výberového konania by sa malo zúčastniť sedem záujemcov, keďže jeden sa ospravedlnil,“ informoval predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Michal Bezák.

Výberovú komisiu, ktorá rozhodne o tom, kto by mal viesť Rezort Piešťany ako výkonný riaditeľ tvorí primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, starosta obce Ostrov Jozef Tkácz, podpredsedníčka predstavenstva Rezortu Piešťany Mária Michalčíková a predseda predstavenstva Michal Bezák.

Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácie predstavenstva, pričom to musí svoju nomináciu podložiť výsledkami výberového konania. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby a výkon jeho funkcie zaniká až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením. Podľa stanov je výkonný riaditeľ výkonným orgánom oblastnej organizácie a hlavným organizátorom činnosti oblastnej organizácie. V mene organizácie je oprávnený konať v rozsahu určenom stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva.

Oblastná organizácia rovnako vypísala výberové konania na post marketingového pracovníka. Oň sa uchádza sedem záujemcov, pričom všetci splnili požadované kritériá. Toto výberové konanie sa uskutoční v pondelok 15. júla.

-th- Ilustr. foto: Rezort Piešťany