Oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany je pár týždňov bez riaditeľa. Jej doterajší šéf Štefan Šiška odišiel do dôchodku. Zástupcovia členov organizácie vyberajú nového riaditeľa dnes v piatok 12. júla.

Doterajší riaditeľ Štefan Šiška odišiel do dôchodku

O post výkonného riaditeľa malo záujem 12 ľudí. Z nich osem splnilo požadované kritériá. „Výberového konania by sa malo zúčastniť sedem záujemcov, keďže jeden sa ospravedlnil,“ informoval predseda predstavenstva OOCR Rezort Piešťany Michal Bezák.

Výberovú komisiu, ktorá rozhodne o tom, kto by mal viesť Rezort Piešťany ako výkonný riaditeľ tvorí primátor mesta Piešťany Peter Jančovič, starosta obce Ostrov Jozef Tkácz, podpredsedníčka predstavenstva Rezortu Piešťany Mária Michalčíková a predseda predstavenstva Michal Bezák.

Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie na základe nominácie predstavenstva, pričom to musí svoju nomináciu podložiť výsledkami výberového konania. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je štvorročné s možnosťou opätovnej voľby a výkon jeho funkcie zaniká až zvolením nového výkonného riaditeľa valným zhromaždením. Podľa stanov je výkonný riaditeľ výkonným orgánom oblastnej organizácie a hlavným organizátorom činnosti oblastnej organizácie. V mene organizácie je oprávnený konať v rozsahu určenom stanovami, pričom je viazaný uzneseniami valného zhromaždenia a uzneseniami predstavenstva.

Oblastná organizácia rovnako vypísala výberové konania na post marketingového pracovníka. Oň sa uchádza sedem záujemcov, pričom všetci splnili požadované kritériá. Toto výberové konanie sa uskutoční v pondelok 15. júla.

-th- Ilustr. foto: Rezort Piešťany

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972