Štúrovu ulicu čaká kompletná rekonštrukcia. Mesto Piešťany ju chcelo realizovať už pred troma rokmi, jeho predchádzajúce vedenie však ustúpilo tlaku verejnosti.

Na opravu komunikácie, ktorá podľa radnice patrí medzi najhoršie v Piešťanoch, je v rozpočte vyhradených 393 600 eur. Samospráva ju plánovala opraviť už v roku 2018, vtedy sa hovorilo o nutnosti vyrúbať pritom najmenej 15 stromov. V niektorých prípadoch ide o viac než 60-ročné lipy.

Výrub radnica avizuje aj teraz: „Z celkového počtu 22 kusov listnatých stromov sa na riešenej ploche nachádza 15 kusov líp malolistých a 7 kusov mladých výsadieb líp veľkolistých. Výrub sa bude týkať 21 kusov stromov, v uvedenom úseku rekonštrukcie zostane len jeden existujúci strom.“

Stromy majú byť vyrúbané do 31. marca. „Vzhľadom na nevyhovujúci technický stav vozovky a navrhované dopravné riešenie nie je možný iný postup, ako asanácia pôvodných drevín a ich nahradenie novou výsadbou,“ informuje ďalej radnica s tým, že samozrejmosťou je výsadba nových stromov.

Aj v minulosti mesto uvádzalo ako dôvod výrubu fakt, že stromy rastú nad inžinierskymi sieťami, čo môže spôsobiť prevádzkové problémy. Korene viacerých z nich zdvíhajú asfalt alebo zužujú priestor na chodníkoch.

„V neposlednej rade stromy dožívajú svoj prirodzený vek štandardný pre ulice (cca 70 rokov), nie sú perspektívne a preto doporučujeme využiť aktuálnu úpravu komunikácie a zlúčiť ju s novou výsadbou uličnej aleje tým istým druhom stromu s užšou korunou vhodnou pre dnešné podmienky,“ uvádza sa v správe dendrologického prieskumu.

Iniciátori petičnej akcie, ktorá vznikla v roku 2018, chceli zachrániť aspoň časť stromov. „Prosím ľudia pomôžte, chcú nám tu vypíliť naše národne stromy, 60-80-ročné zdravé lipy kvôli novému chodníku a ceste, veríme, že sa dá chodník aj cesta urobiť aj tak, že sa stromy obídu. Vo svete, v iných mestách si ľudia stromy vážia, vážme si aj my a skúsme ich zachrániť,“ znela výzva k podpisu petície.

Tá nakoniec zabrala a vtedajší primátor Miloš Tamajka rozhodol o odložení rekonštrukcie Štúrovej ulice.

Text: Martin Palkovič

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972