Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice sa začne o dva týždne, trvať má tri mesiace

Rekonštrukcia Sládkovičovej ulice sa začne o dva týždne, trvať má tri mesiace

5. apríla 2017 Off Od PNky.sk

Mesto Piešťany chystá spustenie ďalšej rozsiahlej rekonštrukcie cesty, chystá sa oprava Sládkovičovej ulice. Práce na úseku, ktorý spája ulice Teplická, Meštianska a Hollého, mali pôvodne prebiehať vo viacerých etapách, ale vďaka nižšej vysúťaženej cene budú realizované naraz. Stavebníci z Košickej spoločnosti EUROVIA SK nasadia ťažké mechanizmy v období od 16. týždňa, teda od 18. apríla, pričom doba trvania rekonštrukcie je v závislosti od počasia odhadovaná na 3 mesiace. „Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany“ zasiahne nielen vozovku, ale týkať sa bude aj chodníkov, verejného osvetlenia a zelene.

„Harmonogram prác bude zverejnený na stránkach mesta najneskôr 1 týždeň pred začiatkom prác. V uvedenom čase bude prístup k jednotlivým prevádzkam organizovaný dočasným dopravným značením a podľa priebežných pokynov zhotoviteľa. Prosíme motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom ulice a majiteľom prevádzok v zmieňovanej lokalite sa vopred ospravedlňujeme za obmedzenia počas obnovy,“ informuje na webových stránkach Mesta Piešťany Marián Findrik z
Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.

Do verejného obstarávania sa zapojilo celkovo šesť slovenských a jedna česká firma, pričom predpokladaná suma 1 157 234 eur bez DPH sa súťažou znížila na 638 701,55 eur bez DPH. Rekonštrukcia sa dotkne vozovky, ktorá by mala byť kvôli zlému podložiu „rozkopaná“ do približne polmetrovej hĺbky a spevnená štrkodrvinou. Ešte pred začatím výkopových prác bude prebiehať odfrézovanie jestvujúcej vozovky, chodníkov a vjazdov, odstránené budú kamenné betónové obrubníky, po nich budú nasledovať stavebná činnosť. Práce sa budú týkať aj výmeny verejného osvetlenia a po ich ukončení sa revitalizácie dočká aj zeleň.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-