Sládkovičova ulica je sčasti uzavretá, vo štvrtok 20. apríla sa totiž rozbehli rozsiahle rekonštrukčné práce realizované spoločnosťou EUROVIA SK. Podľa harmonogramu zverejnenom na stránke Mesta Piešťany, začali štvrtou etapou, teda úsekom spájajúcim ulice Teplická, Hollého a Meštianska v blízkosti Vojenského kúpeľného ústavu. Celkovo by mala rekonštrukcia, ktorá zahŕňa opravu vozovky, chodníkov, výmenu osvetlenia a revitalizáciu zelene v celej dĺžke ulice trvať do 7. augusta. Počas realizácie jednotlivých etáp budú konkrétne časti Sládkovičovej ulice úplne neprejazdné.

„Z dôvodu komplexnej rekonštrukcie bude rekonštrukcia komunikácie Sládkovičova  po jednotlivých etapách realizovaná za úplnej uzávierky pre motorovú dopravu. Do uzavretého úseku bude počas trvania uzávierky zabezpečený vjazd vozidiel rýchlej zdravotnej služby, hasičských vozidiel, vozidiel policajného zboru, vjazd zásobovacích vozidiel prevádzok situovaných v danej lokalite a vozidiel obyvateľov danej lokality.  Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením,“ informuje na svojom webe Mestský úrad Piešťany.

IV. etapa projektu s názvom Regenerácia sídla Centrálna mestská zóna Sládkovičova ul. Piešťany prebieha v úseku od križovatky Sládkovičova – Teplická po križovatku Sládkovičova – Hollého a ukončená by mala byť do 17. mája. Približne mesiac budú prebiehať aj rekonštrukcia nadväzne v časti Sládkovičovej ulice po Chalupkovu a v etape od Hodžovej po Záhradnú ulicu. Práce budú zavŕšené v úseku medzi ulicami Dominika Tatarku a Školská.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972