Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 26. apríla poslanci prerokovali a následne prijali uznesenie, ktorým sa má navýšiť rozpočtová položka pri projekte rekonštrukcie Ulice Andreja Hlinku o 15-tisíc eur. Zmluvná cena sa tak zvýši z 207-tisíc na 222-tisíc eur. Podľa primátora Piešťan Miloša Tamajku je betón pod asfaltovou vrstvou narušený v nepredpokladanom rozsahu. Keďže pôvodný projekt podľa Aleny Horešovej z Mestského úradu nepočítal s úpravou vjazdov a napojení ulice Andreja Hlinku na ostatné komunikácie, spravila radnica s realizátorom stavby firmou Skanska ďalšiu zmluvu v sume necelých 10-tisíc eur.

„Vyskytli sa tam problémy pri odkrytí asfaltového povrchu. Dilatačné čiary boli poškodené viacej, ako bolo odhadované,“ zdôvodnil primátor Piešťan Miloš Tamajka. Jednotlivé dilatačné celky sú výškovo rozdielne, a preto bude potrebné naniesť vyrovnávaciu podkladovú vrstvu. Projekt a autorský dozor zabezpečuje architekt Stanislav Chmelo.

V pruhu pri reštaurácii Semafor vznikla v novom asfalte na úseku asi 20 metrov priehlbina, v ktorej sa zdržuje voda. V stredu boli v týchto miestach vyrezané obrubníky, ktoré naznačujú nápravu. „Nemám informáciu o tom, že by toto financovalo mesto. Je to vec dodávateľa, ako sa vysporiada s týmto problémom,“ ubezpečil poslancov prednosta mestského úradu Eduard Strapatý a dodal, že počas rekonštrukcie Ulice Andreja Hlinku boli vykonané tri kontroly, najbližšia bola naplánovaná na štvrtok 27. apríla.

Vedenie radnice uzavrelo spolu s dodatkom navyšujúcim cenu realizácie o 15-tisíc eur taktiež ďalšiu zmluvu na úpravu vjazdov a napojení miestnej komunikácie A. Hlinku. Pôvodný projekt z roku 2014 sa podľa A. Horešovej, vedúcej oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, sa totiž napojeniami na ostatné komunikácie nezaoberal. „Mysleli sme si, že keď si ten projekt niekto objednal, tak to bolo prevzaté v poriadku. Podľa projektu je to v poriadku, len v teréne to tak nebolo. Nevedeli sme o tom dovtedy,“ povedala Alena Horešová. Celkové náklady na úpravu vjazdov a napojení činia 9 682,66 eur.

Projekt Stanislava Chmela na rekonštrukciu ulice od svetelnej križovatky po vyústenie do Staničnej ulice počítal s nákladmi približne 400 000 eur, súťaž vyhrala spoločnosť SKANSKA s ponúkanou sumou 207 360,10 eur. Po pripočítaní financií z navýšenia dodatkom a prostriedkov, ktoré sú potrebné na zrealizovanie napojení, sa celkové náklady na rekonštrukciu Ulice Andreja Hlinku vyšplhali na 232-tisíc eur.

-vv-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972