Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo s platnosťou od 1. februára 2017 zmeny v platení správnych poplatkov za prvé prihlásenie vozidiel do evidencie, ako aj za následné prevody držieb. Zákona upravuje spôsob výpočtu správneho poplatku za ďalšie prevody držieb vozidiel. Suma poplatku za evidenciu vozidla sa mení nielen v závislosti od výkonu motora, ale aj od hodnoty vozidla, ktorá sa s vekom vozidla znižuje a závisí tiež od toho či už bolo registrované na Slovensku, alebo sa jedná o dovezené vozidlo. Viac o tom ako sa menia poplatky sa dozviete prostredníctvom kalkulačky, z výpočtov však vychádza, že za dovezené vozidlá zaplatíme menej ako doteraz. 

poplatok vozidlo

Kalkulačky cien ojazdených automobilov ponúka nástroj pre približné ocenenie starších automobilov na základe ich objektívnych charakteristík. Popri samotnej cene automobilu kalkulačka vypočíta aj výšku registračného poplatku platného od februára 2017 a porovná ho s výškou registračného poplatku podľa pravidiel platných do konca januára 2017. Registračný poplatok je možné vypočítať pre akýkoľvek automobil. Doteraz nový majiteľ jeden rok starého vozidla už registrovaného na Slovensku s výkonom 100 kW zaplatil 33 eur, po novom bude musieť oželieť až 172 eur. Ak by však dnes doviezol a registroval ročné vozidlo zo zahraničia zaplatil by 327 eur, pričom od 1. februára 2017 bude platiť o 155 eur menej, teda 172 eur.
poplatok auto dovezené-lt/Zdroj: Tlačová správa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky/Foto: archív-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972