Odpad z kovov a železa, ktoré majú veľké rozmery a nie je ich možné uložiť do zberných nádob, bude odvážať zberná spoločnosť, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie.

REKLAMA

heaven rest

Informoval o tom mestský úrad na svojej web stránke. Stačí ak obyvatelia Piešťan nahlásia záujem o túto službu na referáte životného prostredia MsÚ (tel. č. 77 65 422), kde nadiktujú svoje meno, adresu a telefonický kontakt. Zberová spoločnosť si potom s nimi dohodne termín odberu odpadu.

Služba je určená obyvateľom rodinných a bytových domov, ktorí disponujú s odpadmi z kovov a železa (konštrukcie, skleníky, brány, ploty, plechy, káble, motory, vane) a tie nie je možné pre ich väčší objem uložiť do zberných nádob na odpad. Mesto Piešťany im ponúka ponúka bezplatný odber priamo z ich domácností.

(red)

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972