Podľa vyjadrenia Drahomíry Moretovej, vedúcej Kancelárie primátora, lávku cez Krajinský most bude treba zavrieť. Dôvodom má byť statika. Na pondelok 25. novembra je zvolané rokovanie so zástupcami všetkých dotknutých inštitúcií a obcí. Radnica poskytne bližšie informácie až po ňom.

O potrebe opravy lávky na Krajinskom moste, ktorá je vo vlastníctve Mesta Piešťany sa hovorí už niekoľko rokov. V roku 2013 bol zrealizovaný audit lávky statikom Bohumilom Bohunickým. V ďalšom roku B. Bohunický spracoval pre Mesto Piešťany projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu. Radnica za tieto práce zaplatila niečo cez 7000 eur. V rozpočte pre rok 2015 bolo vyčlenených na jej opravu 150 000 eur. K realizácii však nedošlo.

V roku 2016 vyčlenila samospráva na rekonštrukciu lávky v rozpočte 270-tisíc eur. V polovici roka predložilo vedenie mesta zastupiteľstvu vyjadrenie statika Bohumila Bohunického, podľa ktorého   navrhovaná oprava ešte znesie odklad minimálne  4-5 rokov. Z jeho pohľadu  však bolo potrebné “vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody.“ Tieto drážky podľa statika doteraz neboli nikdy vyčistené. Ostatná časť nákladov má podľa vtedajšieho vyjadrenia  skôr  estetickú funkciu – obnovu povrchovej úpravy.

Radnica pod vedením primátora Tamajku v tom čase riešila možnosť financovania rekonštrukcie lávky z projektu cezhraničnej spolupráce. Preto padol návrh 200-tisíc z prostriedkov rezervovaných na lávku použiť na rekonštrukciu komunikácie A. Hlinku. Zastupiteľstvo nechalo v rozpočte 70-tisíc eur na nutné opravy technickej časti, ktoré však zrejme neboli zrealizované.

Lávka Krajinský (11)

Poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) navrhoval, aby sa na oprave podieľali aj spoločnosti, pre ktoré lávka vlastne slúži ako „držiak“ potrubí, či rozvodov. Radnici sa však dohodu v tejto veci nepodarilo dosiahnuť a rovnako nezískala prostriedky na opravu z eurofondov.

Aktuálne podľa našich informácií navrhli pracovníci mestského úradu do rozpočtu na opravu lávky sumu 550-tisíc eur. Poslanci na pracovnom rokovaní  s touto sumou nesúhlasili, odporučili nižšiu sumu a navrhli opäť vyvolať rokovanie so spoločnosťami, ktoré lávku využívajú a taktiež s blízkymi obcami, aby na projekte participovali.

Statické posudky a odborné vyjadrenia, o ktoré sme radnicu žiadali, zatiaľ neposkytla.

-th- Foto: -th-, -lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972