Connect with us

Aktuality

Radnica predstavila investície, ktoré plánuje realizovať v roku 2021

Published

on

Mesto Piešťany bude v roku 2021 hospodáriť s príjmovou časťou vo výške 31 946 792 eur a s výdavkami vo výške 30 907 410 eur. Mestský rozpočet schválilo začiatkom decembra zastupiteľstvo a toto sú investície, ktoré na základe neho plánuje radnica počas budúceho roka realizovať:

Kolonádový most – práce v exteriérových častiach mosta sú už ukončené. V budúcom roku sa bude pokračovať prácami v interiérových častiach mosta. Dokončí sa zariadenie a vybavenie interiérov mosta – pitného pavilónu, informačného centra, virtuálnej galérie a virtuálnej prehliadky. Bude sa tiež pracovať na sanácii pilierov mosta, ktoré sú podľa odborníkov podmyté. Investícia je vo výške 797 000 eur.

Lávka pre peších a cyklistov pri Krajinskom moste – dokončenie opravy lávky vo výške 200 000 eur. Ukončenie prác na lávke je naplánované do konca marca 2021.

Zbúranie chátrajúceho objektu školy a revitalizácia priestoru na sídlisku Adama Trajana – ide o zatraktívnenie priestoru na sídlisku zbúraním objektu bývalej školy s následnou rekultiváciou vzniknutej plochy v predpokladanej výške 170 000 eur.

Štúrova ulica – ulicu čaká kompletná rekonštrukcia vo výške 393 600 eur. Ulica, ktorá patrí medzi najhoršie v meste, bude mať nový asfaltový povrch a cyklochodníky.

Verejné osvetlenie – plánuje sa realizovať rekonštrukcia vybraných častí osvetlenia v meste a výstavba nového osvetlenia vo výške 120 000 eur. Pôjde o rekonštrukciu osvetlenia v častiach, ktoré majú najväčšie problémy s technickým stavom verejného osvetlenia.

Revitalizácia toku Dubová – investícia vo výške 287 000 eur v ktorej ide o zatraktívnenie priestoru okolo potoku Dubová v úseku od OD Prior po sídlisko na Vodárenskej ulici.

Prednádražie, sadové úpravy – vo vnútroblokoch sídliska sa bude realizovať revitalizácia priestorov. Súčasťou úprav bude výrub a výsadba nových stromov, tiež osadenie nových lavičiek.

Detské ihrisko Inčučuna – rekonštrukcia ihriska, na ktorom pribudnú nové hracie prvky, lavičky, zeleň a oplotenie v sume 115 000 eur. V priestore bývalého ihriska tak vznikne nové a bezpečné detské ihrisko.

Základná škola F. E. Scherera – pokračovať bude postupná rekonštrukcia, výmena okien na celej škole. Investícia je vo výške 186 000 eur. Pritom v roku 2019 a 2020  boli na tejto škole realizované veľké investičné akcie, ktoré majú za účel školu zmodernizovať.

Základné školy Holubyho a Mojmírova – na oboch školách sa budú vytvárať odborné učebne v hodnote cca 300 000 eur.

Atletická dráha –  rekonštrukciou dráhy na futbalovom štadióne vznikne nový 400 metrov dlhý atletický ovál so šiestimi dráhami na ovále a ôsmimi dráhami na rovinke pred tribúnou. Súčasťou areálu budú aj atletické sektory. Súčasný škvarový povrch nahradí tartan, ktorý spĺňa kritéria Medzinárodnej atletickej federácie. V meste nám tak pribudne nové športovisko. Na celkovej sume  777 000 eur sa mesto bude spolupodieľať financiami vo výške 514 000 eur.

Ďalšie investície – Plánuje sa vybudovanie vjazdu do Zberného dvora vo výške 89 000 eur, chodníkov na cintorínoch na Bratislavskej a Žilinskej ceste, ktoré sú v zlom technickom stave, vo výške 134 000 eur a priechodov pre chodcov na sídlisku Adama Trajana. Medzi plánované investičné akcie sa dostala aj rekonštrukcia zdevastovaných spomaľovačov na Nitrianskej ulici alebo aj novej autobusovej zastávky v Kocuriciach, všetko v hodnote 70 000 eur. V roku 2021 sa tiež plánuje diagnostikovať stav všetkých mostných telies na území mesta. Údaje budú podkladom pre plánovanie opravy alebo rekonštrukcie.
Súčasťou rozpočtu je aj príprava projektov pre nové investičné akcie.

Projektové dokumentácie:
Priestor pred OD Kocka – spracovanie projektovej dokumentácie v súvislosti s revitalizáciou priestoru trhoviska a výstavbou nového cyklochodníka v hodnote 8 000 eur.
Priestor pred Kolonádovým mostom – projekt pre ucelenie priestoru predpolia kaplnky a mosta v nadväznosti na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky.
Mestský park – centrálna lúka – projekt na obnovu časti parku, ktorý zahŕňa revitalizáciu zelene, osadenie nového mobiliáru, pitnej fontánky, rekonštrukciu chodníkov, nové výsadby a výstavbu bludiska.
Vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh – cieľom projektu je vytvorenie parku s vysokou estetickou hodnotou so zameraním na zadržiavanie a opätovné využívanie zrážkovej vody. Súčasťou projektu sú aj plochy pre oddychové a športové aktivity alebo aj detské vodné ihrisko. Suma 304 000 bude financovaná z finančných prostriedkov európskej únie, o ktorú sa bude radnica uchádzať.
Revitalizácia toku Dubová – projekt, ktorý pokračuje v k zatraktívneniu priestoru pri potoku v úseku od Vodárenskej ulice po Orviskú cestu.
Opravy ciest – projekt na opravu ciest Kukorelliho pri Dubovej a časti Vrbovskej cesty, 30 000 eur.
Polopodzemné kontajnery – spracovanie projektovej dokumentácie pre výstavbu polopodzemných kontajnerov pre zber zmesového komunálneho odpadu a triedeného zberu odpadu vo vybraných lokalitách v meste.
Cyklochodníky – projektové dokumentácie pre realizáciu nového úseku od Krajinského mosta po kúpele a na ulici Pod Párovcami v úseku od Kuzmányho po bývalé zberné stredisko. Projekty budú ako podklad pre žiadosť o grant z financií EÚ.
Plavecké centrum – realizácia projektu na výstavbu plavárne v hodnote 187 400 eur.
Skatepark – projekt na vybudovanie nového skateparku v Piešťanoch.

Zdroj: piestany.sk

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články