Piešťanský mestský úrad hľadá dvoch nových vedúcich. Voľné sú miesta na referáte stratégie a právnom referáte. Primátor Miloš Tamajka má v pláne zmenu organizačnej štruktúry úradu, ktorú chcel poslancom predstaviť na marcovom zastupiteľstve, ale nestalo sa tak. Odôvodnil to konaním bezpečnostného auditu.

radnica

REKLAMA

kia-042015-500

Požiadavky, ktoré musí splniť budúci vedúci referátu stratégie sú – mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, minimálne tri roky praxe v oblasti projektového manažmentu. Prax v riadení je výhodou.

Uchádzači o post vedúceho právneho referátu musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo a minimálne tri roky praxe.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je v oboch prípadoch potrebné doručiť do 21. apríla.

Po nástupe Miloša Tamajku do funkcie primátora už boli na úrade obsadené miesta prednostky a vedúcej kancelárie primátora bez výberového konania. Podľa interných noriem mestského úradu sa na miesto prednostky vzťahovala v minulosti povinnosť uskutočniť výberového konanie. Pracovný poriadok, ktorý to upravoval, zmenil Miloš Tamajka tri dni po nástupe do funkcie.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972