Connect with us

Aktuality

Radnica chystá zmeny v parkovaní. Niektoré ceny stúpnu na dvojnásobok

Published

on

Piešťanský mestský úrad chystá na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva návrh na zmeny v parkovaní. V novom všeobecne záväznom nariadení predkladá poslancom okrem iného rozšírenie ulíc, kde sa bude vyberať parkovné a taktiež zdvojnásobenie ceny na parkovisku Nálepkova i  ceny parkovacích kariet.

Parkovanie je v Piešťanoch podobne ako v iných slovenských mestách dlhodobým problémom. Aj preto poslanci minulého zastupiteľstva žiadali radnicu o spracovanie Štúdie statickej dopravy, ktorá by riešila komplexný návrh systému parkovania v meste. Na tento účel vyčlenili v rozpočte 40-tisíc eur. Odvtedy uplynul viac ako rok, avšak radnica tento krok nerealizovala.

Nové vedenie mesta teraz prichádza z novým návrhom  všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany z roku 2008 a 2011.  Podľa materiálu pripraveného na rokovania komisií je navrhovaných viacero zmien.

Advertisement
Hello GPT

Čo sa má meniť?

Prvou podstatnou novinkou je rozšírenie zóny plateného parkovania o ďalšie ulice. Ak bude návrh VZN schválený, platiť sa má za parkovanie aj na Teplickej, Štúrovej, Meštianskej a v časti ulíc Sládkovičova a Pod Párovcami. Tieto ulice majú v súčasnosti  zriadené parkovacie miesta a sú vyznačené zvislým a vodorovným značením. Ich zahrnutie  do zóny plateného parkovania si bude vyžadovať posunutie a doplnenie jestvujúcich zónových značiek a osadenie 5 ks parkovacích automatov. Podľa vyjadrenia spracovateľov materiálu pôjde o prvú etapu rozširovania platených zón. Komisia MsZ pre výstavbu a dopravu pod vedením poslanca Rema Cicutta navrhovala v minulosti v centre mesta zahrnúť do zóny plateného parkovania aj ďalšie komunikácie. Na tých je však potrebné vytvoriť parkovacie miesta, respektíve vytvorenie parkovacích miest si bude vyžadovať zmenu organizácie dopravy, teda platiť sa na nich bude až neskôr.

Druhým zásadným návrhom je zvýšenie  cien parkovania. Jednotná sadzba za parkovanie sa má zvýšiť z 50 centov na 60 centov za hodinu. Na parkovisku Nálepkova má byť zavedená  jednotná cena 1 euro za hodinu. Majitelia osobných automobilov doteraz platili 50 centov a za autobus sa platilo 2 eurá za hodinu. Návrh VZN hovorí tiež o tom, že na parkovisku Nálepkova nebudú platiť parkovacie karty s výnimkou víkendov.  Radnica navrhuje na  parkovisku Nálepkova celoročné spoplatnenie od 7:00 do 21:00 h. Tento čas platí aktuálne len počas letných mesiacov, ostatných deväť sa platí za parkovanie len v čase od 7:00 h do 19:00 h.

Advertisement
Hello GPT

Výrazné navýšenie je navrhnuté pri cenách parkovacích kariet. Kým doteraz občania za celoročnú kartu zaplatili 25 eur, po novom to má byť 50 eur. Viac zaplatia aj podnikatelia, keď sa má cena u nich zmeniť z 35 na 70 eur ročne. Navrhnuté je i zvýšenie ceny týždennej neprenosnej karty zo 6 na 12 eur.

Tržby rastú, o koľko budú v ďalšom roku?

Tržby za parkovanie každoročne rastú. Kým v roku 2014 samospráva získala na parkovnom 249-tisíc eur, v minulom roku to bolo približne 284-tisíc eur. Tržby z predaja parkovacích kariet sú výrazne nižšie ako tržby z parkovacích automatov. Vlani boli vydané parkovacie karty za 59-tisíc eur. Automaty priniesli Mestu Piešťany tržby v sume 224 500 eur. O koľko by sa mali zvýšiť príjmy mesta po zvýšení cien parkovného, materiál pripravený na rokovanie nehovorí. Ak by si kúpilo parkovacie karty rovnaké množstvo obyvateľov a firiem, dal by sa očakávať nárast rádovo o 60 tisíc eur a rovnako by tak o 20 percent mohla narásť suma tržieb z automatov. To však platí len za predpokladu, že po zvýšení cien, obyvatelia nezačnú viac používať iné dopravné prostriedky, či MHD.

Advertisement
Hello GPT

Mestské zastupiteľstvo v predošlom období tiež schválilo návrh na zavedenie SMS systému platieb za parkovanie. Radnica pod vedením Miloša Tamajku ho však nerealizovala a neohlásilo ich zatiaľ ani nové vedenie mesta. 

Mesto Piešťany zverejnilo návrh zmien VZN na svojej webovej stránke 7. júna. Od tohoto dňa plynie 11 dní, kedy je možné navrhované zmeny pripomienkovať aj širokou verejnosťou.

Advertisement
Hello GPT

-th-

 

Advertisement
Hello GPT
Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články