Rada sa zaoberala situáciou v Tavose, primátor požiadal o mimoriadne valné zhromaždenie

Rada sa zaoberala situáciou v Tavose, primátor požiadal o mimoriadne valné zhromaždenie

16. apríla 2015 Off Od PNky.sk

Tretie tohtoročné rokovanie mestskej rady, ktoré sa konalo v utorok 14. apríla, bolo opäť náročné a trvalo skoro päť hodín. Po nej poslanci ešte rokovali s primátorom za zatvorenými dverami. Najviac sa diskutovalo v bode Rôzne, kde otvorili závažné témy ako riaditeľ Služieb mesta Piešťany či zmeny vo vedení TAVOSu.

IMG_9213_resizeČlen rady Jozef Malík na rokovaní informoval, že viacerí poslanci dostali anonymný list, ktorý popisuje závažné personálne zmeny v tejto organizácii a poprosil primátora, aby sa o situáciu zaujímal. Navrhol, aby k tomuto rada prijala uznesenie, na základe ktorého by primátor ako zástupca Mesta Piešťany v spoločnosti, pripravované zmeny predložil najskôr zastupiteľstvu a mal v nich jeho podporu. Požiadal taktiež, aby primátor na zastupiteľstvo predložil aj informácie, ako je riešené obsadzovanie kontrolných orgánov. Primátor Miloš Tamajka potvrdil, že anonym dostal aj on a uviedol, že sa stretol so zástupcami vedenia TAVOS. „Vysvetľovali, čo sa deje v TAVOSe, reagovali aj na tento list. Takisto som mal stretnutie so zamestnancami, aby som mal informácie aj z druhej strany.“ K téme sa stretol niekoľkokrát aj s primátorom Trnavy Petrom Bročkom, ktorý je zástupcom najväčšieho akcionára. Dohodli sa, že pripravia podklady na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia, pretože vo firme vraj došlo k zmene organizačnej štruktúry.

REKLAMA

kia-042015-500

„Pripravil som list, ktorý som adresoval TAVOSu ako akcionár, ktorý má viac ako päť percent akcií a IMG_9256_resizezvoláva mimoriadne valného zhromaždenie,“ uviedol. M. Tamajka. Osobne ho vraj zaniesol do podateľne. V ďalšom liste podľa svojich slov upozornil vedenie spoločnosti, aby sa bez súhlasu akcionárov vyvarovali krokov, ktoré by investične či úverovo zaťažili spoločnosť. Mimoriadne valné zhromaždenie by sa malo uskutočniť do štyridsiatich dní od podania žiadosti o jeho zvolanie.

Spoločnosť TAVOS v roku 2014 prešla organizačnými zmenami. Personálne zmeny v TAVOSe odštartovali už v septembri 2014. Novým predsedom predstavenstva Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa stal  Marián Lesanský. Do funkcie ho menovala dozorná rada spoločnosti potom, čo vzala na vedomie rezignáciu dovtedajšieho predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Mareka Gálika. Marián Lesanský zastával v spoločnosti funkciu člena predstavenstva a technicko-prevádzkového a investičného riaditeľa. Po svojom menovaní bol súčasne poverený aj vedením Úseku generálneho riaditeľa. Na uvoľnenú pozíciu člena predstavenstva bol zároveň menovaný riaditeľ ekonomiky, financií a obchodu spoločnosti  Ivan Ščasný. Regionálnu akciovku, ktorá zásobuje okresy Trnava, Hlohovec, Piešťany a časť z Nového Mesta nad Váhom od decembra vedie Radoslav Jakab, bývalý generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Trnavské vodárne oznámili aj zvýšenie cenu vodného a stočného od januára 2015, podľa ich výpočtov  približne o euro mesačne na štvorčlennú rodinu.

Podľa neoverených zdrojov vraj v spoločnosti dochádza pod novým vedením ku krokom, ktoré by mohli byť pre akcionárov a v závere aj pre občanov nevýhodné. Poslancov na ne upozornili viacerí zamestnanci, majú však obavy vyjadriť sa verejne.

Rozpravu na tému TAVOS si môžete pozrieť v zázname televízie Piešťany.

-ad- Foto: -lt-