Connect with us

Aktuality

Rada sa zaoberala oddĺžením letiska, pokračovať by malo zastupiteľstvo

Published

on

Piešťanská Mestská rada zasadla v utorok 10. novembra popoludní a v rámci rokovania preberala aj materiál, týkajúci sa oddlženia Letiska Piešťany. Počas diskusie vystúpili so svojim názormi viacerí poslanci a pred radu predstúpil tiež riaditeľ letiska František Varga. Zodpovedal viaceré otázky ohľadom súčasného fungovania spoločnosti a aj perspektív do budúcnosti. Podľa jeho slov je najväčším problémom absencia komunikácie medzi jednotlivými akcionármi. Otázne naďalej zostáva, čo prinesie navrhované oddĺženie, aká forma by bola najvhodnejšia, a tiež či sa bude mesto ako menšinový akcionár s 20,44 percentným podielom v budúcnosti môcť výraznejšie zapojiť do riadenia spoločnosti.

Mestská rada november (2)
Mesto Piešťany má pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany 437 605, 73 EUR týkajúcu sa nedoplatku na dani z nehnuteľností. V tejto sume nie je započítaná daň z nehnuteľností za aktuálny rok. Celkový dlh spoločnosti voči mestu aj s úrokmi je momentálne viac ako 530-tisíc eur. Letisko, v snahe riešiť svoj záväzok, navrhlo prostredníctvom Advokátskej kancelárie JUDr. Sopko & JUDr. Floriš & JUDr. Spál, oddĺžiť spoločnosť buď kapitalizáciou pohľadávky, alebo zvýšením základného imania spoločnosti. Ku kapitalizácii viac ako 1,6 miliónovej pohľadávky pristúpil nedávno Trnavský samosprávny kraj, ktorému Letisko dlžilo prostriedky prostredníctvom spoločnosti SMS TTSK. Kraj tak navýšil svoj akcionársky podiel na viac ako 59 percent.

Premenu pohľadávky veriteľa na kapitálovú účasť v obchodnej spoločnosti dĺžnika Mesto Piešťany odmietlo, pretože v prípade nedoplatku na dani z nehnuteľností daňový poriadok takýto akt nepripúšťa. Potvrdilo to i Ministerstvo financií SR. Momentálne majú mestskí poslanci na stole návrh zvýšenia základného imania spoločnosti formou splatenia peňažného vkladu zo strany Mesta Piešťany s tým, že letisko vložené finančné prostriedky použije na úhradu svojho záväzku z nedoplatku na dani z nehnuteľností. Zjednodušene – mesto si má požičať finančné prostriedky (keďže voľné vlastné v takejto výške momentálne nemá), vložiť ich do spoločnosti, získať vyšší akcionársky podiel a spoločnosť z vložených prostriedkov uhradí dvoj dlh na dani z nehnuteľností.

Letisko Piešťany má podľa slov riaditeľa Františka Vargu okrem dlhu voči Mestu Piešťany aktuálny dlh 300 000 eur voči Prima Banke (pôvodne Dexia), ktorý postupne spláca. Ďalším nemalým dlhom spoločnosti sú nevyplatené odmeny členom predstavenstva a dozornej rady vo výške cez 500 000 eur, ktoré nedostali od augusta roku 2010. Tento rok si požičala spoločnosť podľa zverejnenej zmluvy 150-tisíc eur od JUDr. Petra Sopka. Pôžičku, ktorá je zabezpečená nehnuteľnosťami v účtovnej hodnote 466-tisíc eur, mala splatiť do konca augusta.Mestská rada november (11)

Odmeny členov orgánov Letiska generujú značný dlh

„Od pána primátora som poverený, aby som sa zaoberal otázkou letiska, a takisto som sa v tejto veci zúčastnil na niekoľkých stretnutiach predstavenstva a zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany. Za mesto Piešťany som vyslovil záujem spolupodieľať sa a žiadal som, aby akcionári schválili zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti,“ povedal viceprimátor Michal Hynek.

Podľa M. Hyneka majú momentálne členovia dozornej rady a predstavenstva po skončení funkcie nárok na osemmesačné odstupné. Tento bod by chceli zástupcovia mesta zo stanov spoločnosti vylúčiť, rovnako ako obmedziť, prípadne úplne zrušiť mesačné odmeny. Členovia predstavenstva ich majú momentálne stanovené mesačne na 980 eur a členovia dozornej rady vo výške 770 eur za mesiac. Odmeny sa od roku 2010 nevyplácajú, ale právny nárok na ne členovia orgánov majú a tak je pravdepodobné, že si ich budú časom vymáhať. Podľa dávnejších slov riaditeľa letiska, niektorí bývalí nominanti štátu v orgánoch spoločnosti, tak robia prostredníctvom súdu už dnes.

Mesto Piešťany chcelo uznesením zastupiteľstva do orgánov Letiska Piešťany nominovať svojich nových zástupcov. V predstavenstve to mal byť ekonóm Marek Drábik a v dozornej rade poslanec a viceprimátor Michal Hynek. Valné zhromaždenie v lete túto požiadavku neschválilo. Predstavenstvo letiska momentálne teda tvoria predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, riaditeľ Letiska Piešťany František Varga a vedúci oddelenia medzinárodných vzťahov, protokolu a komunikácie TTSK Juraj Štaffa. Dozorná rada pozostáva rovnako z troch členov, ktorými sú bývalý piešťanský primátor Remo Cicutto, riaditeľ kancelárie predsedu TTSK Róbert Orihel a advokát Peter Sopko.

Mestská rada november František Varga (1)

F. Varga – je dôležité aby akcionári komunikovali a zadefinovali čo od letiska očakávajú

Riaditeľ letiska František Varga na zasadnutí vysvetlil viaceré fakty z fungovania i rôzne ekonomické aspekty. Letisko podľa jeho slov nikdy nemôže fungovať samostatne, ale vždy je závislé od regiónu, v ktorom sa nachádza. Jednou z vecí, ktorá sa v roku 2015 výrazne zlepšila, je fungovanie nákladných cargo letov. Minulý rok ich bolo len 6, ale tento rok už viac ako sto, čo sa podpísalo aj na výsledku 86 ton prepraveného tovaru. Ten pochádzal väčšinou od firiem podnikajúcich v automobilovom priemysle, ktoré vzhľadom na aktuálnu situáciu v Európe pri potrebe rýchleho doručenia tovaru namiesto kamiónovej dopravy používajú leteckú. V súvislosti s vyššou frekvenciou pristátí dopravných lietadiel bolo predaných aj 190 tisíc litrov leteckého petroleja, slúžiaceho ako pohonné hmoty pre lietadlá. Podľa Františka Vargu je treba urobiť všetko preto, aby sa zo 140 hektárov zelených nezastavených plôch stal priestor, ktorý budú využívať spoločnosti, podnikajúce v leteckom priemysle.

„Okrem iných vecí je podstatné aj to, aby jednotliví akcionári – Mesto Piešťany a Trnavský samosprávny kraj zadefinovali, čo od letiska očakávajú po stránke finančnej, ekonomickej či po stránke rozvoja regiónu. Ja z mojej pozície výkonného riaditeľa, v ktorej som a dneska použijem slovo, bohužiaľ, 25 rokov, čo sa podpíše na psychike, spôsobe myslenia a asi aj zdraví, viem časť týchto vecí naformulovať, ale fakt je, že akcionár musí vedieť, čo chce a akým spôsobom to chce dosiahnuť,“ povedal riaditeľ letiska František Varga.

Podľa riaditeľa ak by z Letiska Piešťany odišiel denne tovar privezený jedným kamiónom, ktorý má 30 alebo 25 ton nákladu, tak je letisko v úvodzovkách, dávno za vodou. „A jeden kamión denne znamená takmer 0,0000 zaťaženia cestnej siete v Piešťanoch. Vy sami dobre viete, že sever – juh teda Bratislavská a Žilinská cesta sú neskutočne zaťažené kamiónovou dopravou. Cez mesto Piešťany idú stovky kamiónov. Keby jeden jediný z nich každý deň vyložil svoj náklad na letisku, tak tu dnes nesedíme,“ konštatoval F. Varga.

Mestská rada november (12)

Mesto má záujem podieľať sa na oddlžení letiska a jeho fungovaní, ale chce sa správať ako zodpovedný hospodár

„Myslím si, že všetci chceme, aby letisko fungovalo. Z pozície poslancov mestského zastupiteľstva a z pozície mesta Piešťany ide však aj o to, že našou úlohou je pristupovať zodpovedne k nášmu majetku, zveľaďovať ho a predísť stratám, nepripustiť ich a to by mal byť základný princíp. Keď sa pozriem, ako veci fungovali doteraz a ako je navrhnuté, aby fungovali ďalej, tak mesto nemá žiaden vplyv na činnosť letiska. V predstavenstve nemáme človeka a v dozornej rade máme teoreticky pána Cicutta, ktorý je súčasným poslancom mestského zastupiteľstva, avšak zastupiteľstvo schválilo na tento post pána viceprimátora. Ak sa valné zhromaždenie, teda majoritný akcionár s podielom 59 percent akcií, Trnavský samosprávny kraj, nejako rozhodne, tak aj bude, bez toho, aby s tým Mesto Piešťany ako minoritný akcionár niečo urobil.  Všetci chceme, aby letisko fungovalo a napredovalo, ale potrebujeme mať aj nejaký podiel na rozhodovaní, kam má smerovať v budúcnosti,“ povedal poslanec a člen Mestskej rady Tomáš Hudcovič (nezávislý – klub Spoločne pre Piešťany).

Podľa jeho vyjadrení oddlženie formou požičania si peňazí a navyšovaním základného imania nie je pre Mesto Piešťany výhodné. Navrhol inú formu riešenia. Mesto Piešťany zápasí s nedostatkom pozemkov vhodných pre potencionálnych investorov, a tak by bolo vhodné, získať  založené nehnuteľnosti nachádzajúce sa tesne pri Žilinskej ceste. Letisko by sa zbavilo dlhu a Mesto by malo čo ponúknuť investorom. Riaditeľ letiska konštatoval, že takýto spôsob by bol zaujímavý, avšak s tým, že investor by mal pôsobiť v leteckej oblasti.

 

K téme letisko sa má dnes stretnúť primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka s predsedom TTSK Tiborom Mikušom a ďalej by sa mala táto téma riešiť na najbližšom rokovaní MsZ, ktoré bude namiesto plánovaného 19. novembra vo štvrtok 26. novembra.

„Veľmi rád sa zúčastním zastupiteľstva a odpoviem na otázky, pretože zisťujem, že nie je nič horšieho, ako neinformovanosť a z toho potom vyplývajúce akékoľvek rozhodnutia, ktoré chcete prijať. Ak to bude možné a dáte mi otázky vopred, aby som mohol fundovane odpovedať… Nie preto, že som na letisku 25 rokov, ale jednoducho preto, lebo ste prví poslanci, ktorým som ja osobne mal možnosť odpovedať na otázky za 25 rokov vo svojej funkcii, čo vysoko oceňujem a nech už tá situácia dopadne akokoľvek, urobím všetko preto, aby poslanci mali čo najobjektívnejšie informácie,“ dodal na záver riaditeľ letiska na otázku poslanca Jozefa Malíka, či by sa mohol zúčastniť zastupiteľstva.

-lt-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články