Reklamný pútač pri novotvorenej predajni Lidl na Bratislavskej ulici pobúril viacerých ľudí v meste, ktorým prekáža najmä jeho nevhodné umiestnenie nad plochou cintorína. Podľa stanoviska spoločnosť Lidl zvolila toto umiestnenie, aby svetlom nerušila obyvateľov bytov. Mesto Piešťany prerokovalo žiadosť v stavebnom konaní ešte v apríli roku 2014, v rámci ktorého neboli vznesené žiadne námietky ani záporné stanoviská. 

IMG_9259_resize„Pútač sme umiestnili v zadnej časti našej predajne na Bratislavskej ulici na základe právoplatného povolenia. Jeho umiestnenie bolo zvolené tak, aby neosvetľoval obyvateľov
bytoviek v blízkosti predajne a zároveň tak, aby sa naši zákazníci mohli k predajni bezproblémovo dostať,“ napísal vo svojej odpovedi hovorca spoločnosti Lidl Tomáš Bezák.

„V priebehu konania a ani na ústnom pojednávaní, spojeného s miestnym šetrením neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania. Taktiež zo strany dotknutých orgánov neboli doručené žiadne záporné stanoviská, a preto dňa 10. apríla 2014 Mesto Piešťany rozhodnutím č.j. 1577/22/4/2014-He povolilo vyššie uvedené reklamné zariadenia s odôvodnením v závere, že žiadateľ splnil požiadavky a podmienky vydania povolenia umiestnenia navrhovaných reklamných zariadení. Stavebný úrad v konaniach postupuje v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy, ktoré chránia záujmy podľa osobitých predpisov. Reklamné zariadenie „Pútač“ je osadené na pozemku parc. č. 10013/1 vo vlastníctve spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. . Horná časť predmetného zariadenia neprečnieva nad susedným pozemkom parc. č. 10009, t.j. nad priestorom cintorína,“ uviedla v stanovisku mesta Piešťany hovorkyňa Eva Bereczová.

Po článku uverejnenom na našom portále, ktorý informoval čitateľov o otvorení Lidla sa v komentároch na webe a facebooku objavilo viacero negatívnych reakcií na veľký pútač v tvare kocky, ktorý vystupuje nad panorámu cintorína. Tu je zopár reakcií pre vytvorenie obrazu o tom čo napísali komentujúci krátko po Dušičkách:

„Keby radšej odmontovali tú hroznú tabuľu, ktorá sa týči nad cintorínom. Kazí celú scenériu cintorína. Keď som ju ju včera večer zbadal, tak som zostal zhrozený. Nechápem, kto to mohol povoliť.“

„A to buď ešte rád, že včera nesvietila. Keď bola vo štvrtok zapnutá, bolo ju vidno z diaľnice (to je asi aj jej účel)…“

„Tá svietiaca ohava čo má byť akože reklama je fakt super. Intenzitou svietenia poráža aj slnko.“

IMG_9261_resize„Pre kompletnú informáciu uvádzam, že v danej lokalite bola krátkodobo osadená nelegálna reklamná stavba s logom „LiDL“ a s informáciami pre nákupné centrum (zistené tunajším stavebným úradom dňa 2. novembra. Táto bola stavebníkom bezodkladne odstránená, zároveň tunajší stavebný úrad začal dňa 2. novembra konanie o správnom delikte vo veci porušenia stavebného zákona a predvolal vlastníka reklamnej stavby na ústne pojednávanie,“ doplnila hovorkyňa mesta.

-lt-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972