Tradícia, ktorá trvá už takmer 500 rokov, bude tento víkend prerušená. Kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa Púť na Jurka v tradičnom termíne neuskutoční. Oznámila to obec Nitrianska Blatnica.

Za normálnych okolností by počas posledného aprílového víkendu prišli k najstaršej rotunde na Slovensku stovky ľudí. Stále však platia opatrenia, ktorých cieľom je zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19, nesmú sa konať žiadna hromadné podujatia ani verejné bohoslužby.

Vznik Rotundy sv. Juraja v katastri obce Nitrianska Blatnica, je datovaný do prvej tretiny 9. storočia. Rotunda má svoju dvojičku v neďalekom Ducovom (Kostolec). Okolo obidvoch boli palisádové dvorce patriace miestnej vládnucej vrstve.

Pútnici sa pri rotunde schádzajú od roku 1530 vždy po sviatku sv. Juraja (24. apríla). Tradícia pútí a vzťah ľudí k tejto lokalite nebol prerušený ani komunistickým režimom.

Do dnešným čias sa rotunda zachovala aj vďaka stavebným úpravám, ktoré menili jej vzhľad v 11. až 13. storočí. Najväčším stavebným počinom bolo preklenutie ruín a akési znovuvztýčenie kostolíka v roku 1530.

V roku 1655 bola pristavená veža, pustovňa a stredoveká škola, ktorej najvýznamnejším známym žiakom bol rodák z Košickej Belej Ján Scitovský – neskorší ostrihomský arcibiskup a kardinál, prímas mnohonárodného Uhorska.

Text: Martin Palkovič

About PNKYSK

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972