Prvý máj na Námestí 1. mája sa niesol v znamení dobrej nálady a kávy. Akciu pri príležitosti medzinárodného sviatku pracujúcich zorganizovala miestna pražiareň kávy. Účastníkov zabávali mažoretky a dychová hudba z Novej Dubnice. V dave prizerajúcich sa objavilo aj zopár ľudí s pionierskymi šatkami a mávadlami, ktorými si pripomenuli oslavy prvého mája z pred roku 1989. Viac v našom fotoreporte.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972