Connect with us

Aktuality

Prvý exmanažér letiska sa dostal k nevyplateným odmenám

Published

on

Letisko Piešťany podpísalo zmluvy so štátom o poskytnutí dotácií na výkon záchranných a hasičských služieb a na bezpečnostnú ochranu letiska. Zverejnené boli v utorok 11. apríla. Celková suma, ktorú štát poskytne je 258000 eur, pričom spoločnosť ich môže priebežne čerpať len na tieto účely. Napriek dotácií, nie je finančná situácia letiska dobrá. Vlaňajší výsledok hospodárenia  je mínus 671-tisíc eur, čo je o 220-tisíc eur viac ako rok predtým. Podľa portálu pravda.sk musela spoločnosť aj pri tomto stave vyplatiť prvých 82-tisíc eur jednému z exčlenov orgánov spoločnosti, ktoré mu dlhovalo na odmenách. Celkovo sa dlh na odmenách členom orgánov spoločnosti, ktorí priviedli letisko do stavu v akom je, vyšplhal na sumu viac ako 600-tisíc eur. Traja ďalší bývalí členovia orgánov spoločnosti vedú o nevyplatené odmeny súdne spory.

Fotka Tomáša Hudcoviča.
Podľa zverejnených
zmlúv Trnavský samosprávny kraj poskytol prostredníctvom s.r.o. SMS TTSK koncom marca spoločnosti Letisko Piešťany pôžičku 400 000 eur. Tieto prostriedky mali byť v zmysle vyjadrenia člena predstavenstva Juraja Štaffu použité na úhradu postúpenej pohľadávky, ktorá v skrátenej lehote hrozila konkurzom, úhradu pohľadávok, ktoré sú predmetom súdnych konaní, s cieľom predísť konkurzu a  úhradu splátky banke za poskytnutý úver, aby neprepadol založený majetok. „Predmetnú pôžičku nebolo možné použiť na úhradu postúpenej pohľadávky, nakoľko mesto Piešťany ako akcionár neodpovedalo na požiadavku o súhlas s takýmto konaním. Súhlas je dôležitý z pohľadu zákona, aby nedošlo k uprednostneniu alebo poškodeniu niektorého z veriteľov,“ informoval Juraj Štaffa.

Pre portál pravda.sk reagoval k tejto téme Pavol Vermeš, šéf právneho oddelenia na piešťanskej radnici, podľa ktorého mesto si musí brániť svoj veriteľský a akcionársky podiel.  „Nesúhlasíme s tým, aby boli vyplácané akékoľvek pohľadávky a trhal sa majetok letiska ešte predtým, ako prebehne proces reštrukturali­zácie,“ reagoval pre pravda.sk Vermeš. Primátor Miloš Tamajka sa vyjadril v uplynulých dňoch, že si dal spracovať právnu analýzu, či je vôbec možné, aby mesto dalo súhlas na prednostné uhradenie niektorej z pohľadávok.

Člen orgánov spoločnosti, ktorý postúpil svoju pohľadávku spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok a tá pohrozila konkurzom, ak nebude pohľadávka uhradená do siedmych dní, sa k peniazom i napriek jestvujúcej situácii dostal. Podľa člena predstavenstva Juraja Štaffu: „Došlo zo strany nezúčastnenej fyzickej osoby k pristúpeniu k pohľadávke, aby sa nečakalo na prípadný budúci súhlas akcionára mesto Piešťany a spoločnosť by medzitým upadla do konkurzu.“ Prakticky to znamená, že sa vymenil veriteľ za veriteľa. Kto je ona nezúčastnená osoba, Štaffa vo svojom vyjadrení nešpecifikoval.

Májové valné zhromaždenie sa blíži

Najbližšie riadne zasadnutie valného zhromaždenia je na pláne 31. mája 2017. Tento termín bol výsledkom predošlého valného zhromaždenia s tým, že v máji by sa mala rozlusknúť otázka ako ďalej s piešťanským letiskom.

Podľa J. Štaffu sa predstavenstvo spoločnosti písomne obrátilo na deväť rozhodujúcich bánk, pričom ani jedna nereagovala kladne na možnosť poskytnutia úveru. „Dňa 20. marca 2017 napísal predseda predstavenstva list akcionárovi „štát“, zastúpenému Ministrom dopravy a výstavby SR. Následne bol daný na vedomie mestu Piešťany ako akcionárovi, kde bolo konštatované, že nie sme schopní zabezpečiť externé finančné prostriedky, nakoľko nie je možné ručiť založením nehnuteľného majetku spoločnosti (pozn. red – ten má okrem prioritného infraštruktúrneho majetku takmer celý založený Mesto Piešťany). Spoločnosť prestala uhrádzať priebežné faktúry s cieľom zachovať bezpečnú letovú prevádzku, a preto pokrývala iba potreby zamestnancov, prísunu energií, vody, plynu a spojenia. Mesačne len na tieto základné úhrady treba 50 000 EUR, čo v žiadnom prípade nie je možné zabezpečiť zo základných a obchodných činností letiska,“ vyjadril sa člen predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany a zamestnanec Trnavského samosprávneho kraja Juraj Štaffa.

„Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako minoritný akcionár Letiska Piešťany (20,65%) nemá zastúpenie ani v dozornej rade ani v predstavenstve tejto letiskovej spoločnosti.
Všetky majetkové úkony sú plne v kompetencii štatutárnych orgánov spoločnosti. Napriek tomu, samozrejme, máme informácie o zlej finančnej situácii na Letisku Piešťany, a.s. Štát bol dokonca pripravený previesť svoje akcie na mesto alebo vyšší územný celok, ak by to prispelo k rozvoju letiska. Rezort dopravy dlhodobo presadzuje politiku udržania dopravnej infraštruktúry, ak to je z prevádzkového hľadiska udržateľné. Sieť regionálnych letísk má svoje opodstatnenie a potenciál. Či už je to pre samotný rozvoj regiónov a zvyšovanie ich atraktivity, nielen z pohľadu cestovného ruchu ale aj potencionálnych investorov,“ uviedla vo vyjadrení Karolína Ducká, hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR. Pre ďalšie smerovanie letiskovej spoločnosti je však podľa Karolíny Duckej dôležité poznať aj názor predstavenstva ako štatutárneho orgánu spoločnosti, pričom predovšetkým jeho úlohou je zabezpečovať podnikateľské aktivity na generovanie výnosov pre spoločnosť.

Situáciu pri riešení problémov letiska komplikuje problematická komunikácia medzi Trnavským samosprávnym krajom a Mestom Piešťany i spor týkajúci sa záložného práva na pozemky. Zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja obviňujú Mesto Piešťany z negatívnych krokov, ktoré podľa J. Štaffu  vzbudzujú otázku, ako je to so záujmom tohto akcionára o reálne fungovanie letiska.

Primátor Piešťan Miloš Tamajka reagoval minulý týždeň pri príležitostnom lete z Prahy do Piešťan v rámci osláv výročia pražského letiska na otázku ako ďalej slovami: „V súčasnej dobe finišujeme s prácami ozdravného plánu pre Letisko Piešťany, akonáhle tento materiál budem mať v ruke, som pripravený ísť za najväčším akcionárom a predostrieť mu ho.“

Pri tejto istej príležitosti sa novinári pýtali predsedu predstavenstva a zároveň župana Tibora Mikuša na medializované informácie o plánovaných septembrových leteckých dňoch. „Ak sa stanú zázraky, tak letecké dni budú. Mám pocit, že zásoba zázrakov je už vyčerpaná…,“ reagoval predseda Trnavského samosprávneho kraja T. Mikuš.

-th/lt/vv- Foto: -vv-, -th-

Aktuality

Veľkú noc sprítomňuje pri kostole sv. Štefana aj nasvietený kríž

Published

on

By

Po scéne z Kalvárie, ktorou sa členky Materského centra Úsmev a dobrovoľníci snažili navodiť a priblížiť veľkonočnú atmosféru, pripravili aj ďalšiu symbolickú výzdobu. Pri severných dverách kostola sv. Štefana postavili nasvietený kríž symbolizujúci utrpenie i nádej Veľkej noci.

Hoci sa v posledných dňoch pandemická situácie pomaly zlepšuje, stále je otázne, či bude možné sláviť Veľkonočné sviatky počas obradov prístupných verejnosti. I preto zástupkyne Materského centra Úsmev a ďalší dobrovoľníci rozmýšľali už vopred ako pomôcť pri prežívaní sviatkov. Ich kreativita je známa, a tak i tento raz prišli so zaujímavými nápadmi.

Inštalácia scény z kalvárie pri farskom dvore už niekoľko týždňov  nabáda ľudí zastaviť sa a zamyslieť. Rodiny s deťmi ju majú ako cieľ svojej vychádzky, keď rodičia môžu deťom priblížiť, čo sa dialo počas veľkonočného trojdnia.

Kríž stojaci na Mariánskom námestí pri severných dverách kostola sv. Štefana prináša svetlo. Svetlo nádeje, že po smrti prichádza zmŕtvychvstanie a nový život. Veriaci pri ňom môžu rozjímať nad veľkonočnými udalosťami zo svojej perspektívy, ale prináša dôvod na zamyslenie i pre neveriacich.

-th-

 

Continue Reading

Aktuality

Hygienik neodporúča otvorenie piešťanských škôl a škôlok v plnom rozsahu

Published

on

By

Epidemiologická situácia v okrese Piešťany sa zlepšila, ale regionálny hygienik neodporúča otvorenie škôl a škôlok v plnom rozsahu. Prezenčnú výučbu až po veľkonočných sviatkoch avizuje aj trnavská radnica. Hlohovec s ňou začína už od pondelka 22. marca.

Ešte jeden alebo dva týždne budú školy a škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany otvorené iba pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. V závere včerajšieho (18. 3.) rokovania mestského zastupiteľstva to povedal primátor Peter Jančovič.

Piešťanský región bude podľa COVID automatu od 22. marca zaradený medzi okresy s III. stupňom varovania (bordové), v ktorom je povolené prezenčné vyučovanie v materských školách aj na I. stupni základných škôl. Taktiež sa môžu do lavíc vrátiť deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne aj žiaci koncových ročníkov základných a stredných škôl. Rozhodnutie je na zriaďovateľoch, ktorí by sa mali riadiť stanoviskom hygienika.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave neodporúča v okrese Piešťany prevádzkovať prezenčnú výučbu od 22. marca. Pre okresy Trnava a Hlohovec je jeho stanovisko miernejšie.

Piešťanská radnica preto otvorenie škôl nateraz odkladá. „Incidencia je u nás vyššia ako v Hlohovci a v Trnave, ale situácia sa zlepšuje. Keď som sa o tom rozprával s regionálnym hygienikom, povedal, nech počkáme,“ vysvetlil primátor Peter Jančovič s tým, že by to malo trvať ešte jeden až dva týždne.

V takom prípade by sa deti vrátili do materských škôl a na I. stupeň základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany až po veľkonočných sviatkoch, teda 7. apríla.

O tomto termíne hovorí aj trnavská radnica s tým, že otvorenie by znamenalo okamžitý nárast mobility. Mesto Hlohovec začína s prezenčnou výučbou už 22. marca.

O rovnakom dátume začiatku prezenčnej výučby študentov končiacich ročníkov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti informoval Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Dohromady ich je približne 3 400. Školy sú od nich oprávnené žiadať potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie covid-19, ktorý nie je starší ako sedem dní.

„V interiéri zároveň platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom triedy minimálne FFP2. V školách budú platiť prísne hygienické a protiepidemiologické opatrenia. Situáciu v súvislosti s nástupom do škôl bude župa monitorovať a v prípade potreby operatívne prijímať ďalšie opatrenia,“ uviedol Stanislav Pravda, riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK.

Kraj zatiaľ neobnoví prevádzku školských internátov okrem ubytovania študentov končiacich ročníkov stredných zdravotníckych škôl. Jednotlivé stredné školy budú zisťovať záujem žiakov aj učiteľov o stravovanie a podľa toho prispôsobia otváranie jedální.

Vyučovací proces študentov nekončiacich ročníkov 50 župných stredných škôl bude pokračovať dištančnou formou aj po pondelku 22. marca. Župa po dohode so zmluvnými dopravcami posilní vybrané prímestské autobusové spoje zabezpečujúce dopravu študentov do a zo škôl.

Text: Martin Palkovič

Continue Reading

Aktuality

Testovacie miesto v Kine Fontána bude otvorené aj najbližší víkend

Published

on

By

Rovnako ako počas uplynulých víkendov otvorí radnica odberné miesto v Kine Fontána aj 20. a 21. marca. Vyšetrenie na ochorenie covid-19 pomocou antigénového testu tam budú robiť na základe rezervácie. Objednať si presný termín vopred je potrebné aj v ostatných mobilných odberných miestach (MOM) fungujúcich v meste Piešťany.

Odberné miesto v Kine Fontána (Beethovenova 8) bude otvorené v sobotu a v nedeľu 20. a 21. marca od 8.00 do 20.00 h (s prestávkami pre personál v časoch 11.00 – 12.00 h a 17.00 – 18.00 h). Možnosť rezervovať si presný termín bude spustená v piatok 19. marca o 12.50 h na tejto adrese: https://services.bookio.com/mesto-piestany/widget

Termíny vo všetkých ostatných MOM fungujúcich v meste Piešťany je nutné si vopred rezervovať na korona.gov.sk. Bez nutnosti rezervácie aktuálne funguje MOM vo Vrbovom.

Hotel Granit (Kúpeľný ústav F. E. Scherera), Teplická 81, Piešťany, pondelok – sobota od 8.00 do 16.00 h

Napoleonské kúpele, Kúpeľný ostrov, Piešťany, pondelok – sobota od 10.00 do 18.00 h

Unimobunka pri OD Prior, Andreja Hlinku 46, Piešťany, pondelok – piatok od 11.30 do 15.30 h a od 16.00 do 20.00 h, sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 16.30 h

Unimobunka pri predajniach Topsport a Charvát, Ulica A. Hlinku 7053/48, Piešťany, pondelok až sobota od 8.00 do 12.00 h a od 12.15 do 16.15 h

Parkovisko pri poliklinike, Rekreačná 2, Piešťany, pondelok – streda, piatok – nedeľa od 8.00 do 16.00 h, štvrtok od 8.00 do 18.00 h

Auto City Vrbové, Nám. J. Emanuela 310/26, 922 03 Vrbové, utorok – nedeľa od 9.00 do 12.00 a od 13:00 do 18.00 h

Text: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk, health.gov.sk

Continue Reading

Reklama

Populárne články