V ADELI Medical Centre v Piešťanoch sa dňoch 7. a 8. apríla uskutočnilo sympózium s názvom Poruchy prehĺtania Dysfágia 2017. Išlo o vôbec prvé podujatie svojho druhu na Slovensku. Prezentovalo dysfágiu, ktorá v súčasnosti zaznamenáva častý výskyt v ambulanciách neurológov, gastroenterológov, ORL lekárov, klinických logopédov, detských lekárov, geriatrov či praktických lekárov. Žiaľ, veľakrát sa porucha prehĺtania neidentifikuje, správne nevyšetrí a teda nie je jasné, ako pacienta správne terapeuticky viesť.


Podujatie sa konalo práve z dôvodov osvety v tejto oblasti, úloha usporiadateľov sympózia bola jednoznačná – sústrediť na jednom mieste odborníkov z viacerých odborov zo Slovenska, i zahraničia a predstaviť tak v priereze počas dvoch dní základné informácie o dysfágii, jej diagnostike a liečbe. Na sympóziu vystúpilo 22 špičkových odborníkov – prednášajúcich, pričom účasť prijala aj jedna z globálnych líderiek v odbore Dr. Renee Speyer.

V sobotu dopoludnia sa limitovaný počet účastníkov sympózia zúčastnil na tzv. hands on workshopoch, na ktorých si pod vedením skúsených lektorov vyskúšali základné zručnosti pri vyšetrení a liečbe porúch prehĺtania, ako je funkčné endoskopické vyšetrenie prehĺtania (FEES), flexibilná nazofaryngolaryngoskopia, popisovanie videofluoroskopického vyšetrenia, techniky priamej a nepriamej terapie prehĺtania a mnohé ďalšie.

Ucelený obraz o poruche prehĺtania z pohľadu viacerých odborov bol výsledkom niekoľkoročných pozorovaní a praktických skúseností. Zámer uskutočniť toto sympózium MUDr. Miroslavom Tedlom, PhD., lekárom ORL a PaedDr. Adelaidou Fábianovou, klinickým logopédom, bol prospešný pre celú odbornú verejnosť, čomu svedčí aj enormný záujem o účasť na podujatí. Kladná odozva všetkých účastníkov organizátorov zaväzuje pokračovať v tejto línii i v ďalších ročníkoch.

TS ADELI Medical Centre

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972