Do piatich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany sa zapísalo 279 žiakov. Nastúpi ich však len 230. Ostatné deti si budú povinnú školskú dochádzku plniť v zahraničí, alebo im riaditeľ školy vydal rozhodnutie o odklade. Počty žiakov sa ešte môžu meniť. Definitívne čísla budú známe až po 15. septembri.

Radní predbežne počítajú s tým, že Základná škola na Vajanského ulici otvorí jednu prvú triedu s 22 žiakmi. Rovnako je na tom aj Základná škola na Holubyho ulici. Na „Mojmírke“ sa 60 prvákov pomestí v troch triedach. Na Základnej škole na Brezovej ulici otvoria až 4 triedy s 85 žiakmi. Základná škola E. F. Scherera privíta 41 žiakov, ktorých rozdelia do dvoch tried.

IMG_9214_resize

Kým na jednotlivých školách privítajú nových žiakov, už o pár dní sa s niektorými rozlúčia. Základné školy prídu o 204 deviatakov. Najviac ich odíde zo Základnej školy na Brezovej ulici – 79, potom zo Základnej školy na Mojmírovej ulici – 45 a zo Základnej školy na Holubyho ulici – 40. 24 deviatakov „opustí“ Základnú školu E. F. Scherera a Základná škola na Vajanského ulici príde o 16 žiakov.

-ts –

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972