Učiť sa čítať prostredníctvom pohybu, kreslenia, hudby, či hrou s písmenkami na tabuľkách, kartách, kockách, alebo modelovaním z plastelíny? Zdá sa vám, že niečo také u nás nefunguje? A predsa, prváci na Základnej škole sv. Márie Goretti sa od začiatku roka učia spoznávať písmená a ponárať sa do tajov čítania a písania pomocou metodiky Sfumato – splývavé čítanie.

6

„Sfumato je metóda učenia čítania a písania, pri ktorej je základom poznanie tvorby hlások, ich delenie na „zvuky, tóny a tlačené“. Tomuto je podriadené aj poradie a spôsob výučby jednotlivých písmen s veľkým dôrazom na plynulé čítanie s porozumením, ktoré je pri tejto metóde zaručené. Deti si osvojujú písmená nielen na čítaní a písaní, ale aj v rámci hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, kde sú predmety tematický poprepájané. Takto žiaci zážitkovou a tvorivou činnosťou získavajú potrebné zručnosti často s pocitom, že ide o zábavnú hru,“ vysvetľuje učiteľka Anna Melicherová, ktorá má s touto metódou už pomerne bohaté skúsenoti.

Splývavé čítanie podľa nej žne veľké úspechy, nakoľko daný spôsob učenia predchádza aj  poruchám čítania – dyslexii. Táto metóda bola vytvorená PaeDr. Máriou Navrátilovou, ktorá vychádzala zo svojich zistení objavených v čase, keď vyučovala spev a následne aj prváčikov v základne škole. Rovnako ako sa metodika zaoberá výučbou čítania, spracováva aj proces písania od základu. Deti začínajú písací proces rozvojom grafomotoriky – obdobím uvoľňovacích cvikov, ktoré je spojené s obťahovaním a dokresľovaním tvarov písmen. Až následne – po úspešnom zvládnutí sa prechádza na samotné písanie písmen.

Na prvom stupni Základnej školy sv. Márie Goretti (Vodárenská 78, Piešťany) pripravujú vo štvrtok 11. decembra deň Otvorených dverí. Dopoludnia medzi 8:00 a 12:00 h si môžete pozrieť ukážky vyučovacích hodín v jednotlivých triedach. Popoludní sa od 14:00 h do 16:00 uskutoční vianočné posedenie spojené s prezentáciou výrobkov.

1

REKLAMA
Plesen_banner w

2 3 4 57 8

-am- Foto: ZŠ sv. MG

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972