AktualitySamospráva

Proti zákazu pitia alkoholu sa zdvihol odpor

By 14. mája 2011No Comments

Pod hromadnú pripomineku  k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) Mesta Piešťany o podmienkach požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a o podmienkach dodržiavania nočného kľudu sa doposiaľ podpísalo 121 ľudí. Možnosť pridať sa k nej končí dnes v noci. Jej autor Pavol Veres ju potom odošle prekladateľovi, na mestský úrad aj jednotlivým poslancom.

[singlepic id=13483 w=320 h=240 float=left]Pavol Veres, koncipient z Piešťan pôsobiaci v Bratislave, podáva túto pripomienku najmä kvôli svojmu liberálnemu presvedčeniu: „Nerád sa pozerám, ako sa snaží verejná moc stále viac presahovať do súkromnej sféry a okliešťovať tak slobodu nad rozumný a v tomto prípade aj ústavou dovolený rámec. V tomto konkrétnom prípade by sa ma to aj osobne dotýkalo, pretože bývam v centre mesta, a občas si posedím pred rodinným domom na lavičke s pivom a takých ako ja je mnoho, a môžem uistiť, že nijak nenarúšame verejný poriadok. Proti takýmto excesom sa treba brániť, pretože moc už má prostriedky, aby verejný poriadok chránila, a nemusí ukrajovať viac slobody občanom len preto, aby si zjednodušila prácu.“

Autor pripomienky návrhu VZN vyčíta nesúlad s niektorými článkami ústavy, duplicitu a porušovanie právnej istoty, absenciu zákonných podmienok na určenie priestupku i nevymožiteľnosť tohto návrhu. Nové nariadenie, by podľa jeho právneho názoru nerešpektovalo účel zákona č. 219/1996 Z. z. (o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb), z ktorého vychádza. Mesto má totiž dostatočne silné nástroje na zachovávanie verejného poriadku už teraz. Nemusí teda porušovať základné právo na súkromie. Návrhu chýba aj možnosť reálnej vykonateľnosti. V prípade jeho schválenia, by mestská polícia musela získať dôkaz o tom, že osoba na určenom mieste požívala alkohol, čo je takmer neuskutočniteľné. Celé znenie pripomienky nájdete na tejto linke. Zároveň je možné sa k nej po vyplnení formulára pridať.

O návrhu VZN, ktorý sa má dostať na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, rokovala aj legislatívnoprávna komisia MsZ. Tá odporučila jeho schválenie so zmenou času kedy má zákaz požívania alkoholu platiť.

Detailnejšie informácie o plánovanom VZN nájdete v článku Pripravuje sa zákaz požívania alkoholu na verejne prístupných miestach, momentálne je možné ho pripomienkovať.

Autor: db

About

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972