Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany bude na svojom zasadnutí 28. februára preberať Návrh štatútu participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017. Aj tento rok by sa tak mali obyvatelia mesta podieľať na rozhodovaní o použití 20 000 eur z mestskej kasy. V prípade, že poslanci schvália návrh, predkladanie materiálov bude prebiehať v termíne od 10. marca do 17. apríla 2017, hlasovanie je priebežne plánované na termín 1. mája až 21. mája.

Pre-cyklistovu-dušu-2

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu mesto ponúka každému obyvateľovi Piešťan príležitosť, aby bol aktérom a spolutvorcom svojho okolia. Úlohou participatívneho rozpočtu je aj umožnenie obyvateľom rozhodovať o využití časti rozpočtu mesta na základe ich potrieb,“ uvádza na stránke mesta Eva Bereczová.

V roku 2016 mesto vďaka participatívnemu rozpočtu podporilo päť malých projektov s hodnotou 2 000 eur a zrealizované boli Viacgeneračná oddychová zóna Lipová, Vonkajšie detské ihrisko Materská Považská, Projektová dokumentácia cyklochodníky v centre mesta, Stolnotenisové stoly v parku i Verejná cyklopumpa. Medzi veľké projekty v hodnote 5 000 eur, ktoré boli týmto spôsobom financované, patrili Bezbariérové priestory MC Úsmev a projekt Zachráňme malé futbalové ihrisko na Trajane. lipova

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív, vv, lt, Mesto Piešťany-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972